Crowdediting "Πρόταση Νόμου για την Προστασία των Πολιτών από τις Επιπτώσεις της Εντεινόμενης Οικονομικής Κρίσης"

Crowdediting "Πρόταση Νόμου για την Προστασία των Πολιτών από τις Επιπτώσεις της Εντεινόμενης Οικονομικής Κρίσης"

Το ΜέΡΑ25 ζητάει τη συμβολή σας! Εδώ θα βρείτε το προσχέδιο της Πρότασης Νόμου που σχεδιάζουμε να καταθέσουμε στη Βουλή το φθινόπωρο. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε, όπως θα κάνατε με ένα έγγραφο Word, και να προτείνετε τροποποιήσεις. Όταν τελειώσετε κάντε κλικ στο κουμπί “Υποβολή” που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Η ομάδα μας θα λάβει υπόψη όλες τις προτάσεις και θα δημιουργήσει την τελική εκδοχή της Πρότασης Νόμου που θα κατατεθεί στην Βουλή. Για να διαβάσετε την αιτιολογική έκθεση κάντε κλικ εδώ

Actions:
Format:


ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
Κεφάλαιο Α

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών –

Κατάργηση ΑΑΔΕΆρθρο 1

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών – Αρμοδιότητες


1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), με ταυτόχρονη κατάργηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτή συστάθηκε και λειτουργεί βάσει του ν. 4389/2016 και κάθε άλλης συναφούς διάταξης του σχετικού νομοκανονιστικού πλαισίου.

2. Το πεδίο ευθύνης και αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αφοράσυνολικά στον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων.

3. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδωναναλαμβάνει όλες τις κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος αρμοδιότητες της καταργούμενης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτές καθορίζονταιστις διατάξεις του Ν. 4389/2016ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών. Επίσης, επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Εν γένει, κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου που προβλέπει και αποδίδει αρμοδιότητες στην ΑΑΔΕ,από τη θέση σε ισχύ του παρόντος θεωρείται ότι αναφέρεται στην Γ.Γ.Δ.Ε.,η οποία και αναλαμβάνει πλήρως το έργο της καταργούμενης Ανεξάρτητης Αρχής.


Άρθρο 2

Συγκρότηση Γ.Γ.Δ.Ε. – Οργανικές Μονάδες


1. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μεταφέρονται και συγκροτούνται όλες οι οργανικές μονάδες που υπάγονταν σε αυτήν κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 111/2014, όπως αυτό ισχύει με τις τροποποιήσεις του.

2. Συνιστάται θέση Γενικού Γραμματέα, με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συγκροτείται από όλες τις οργανικές μονάδες και τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, που υπάγονται στις παρακάτω Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:

α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.

β. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας.

γ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

δ. Γενική Διεύθυνση Έκδοσης «Ομολογιών» και Ελέγχου Πληρωμών

δ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.

ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους.

στ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης.

ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

η. Γενική Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

4. Συνιστάται Γραφείο Γραμματείας του Γενικού Γραμματέα, για την υποστήριξη του έργου του, το οποίο έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπεται, ως προς την οργάνωση και λειτουργία του, από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, εκτός αν άλλω προβλέπεται στον παρόντα νόμο.


Άρθρο 3

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων


1. Στα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περιλαμβάνονται ιδίως :

(α). Η διαμόρφωση και επικαιροποίηση, σε ετήσια τουλάχιστον βάση, του Στρατηγικού σχεδιασμού της Γ.Γ.Δ.Ε., ο καθορισμός των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των οργανικών μονάδων και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, όπως και των κριτηρίων αξιολόγησης αυτών και του προσωπικού τους, καθώς και η σχετική προς αυτάπλήρης ενημέρωση του Υπουργό Οικονομικών.

(β). Ο ορισμός των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις λοιπές προβλέψεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

(γ). Ο έλεγχος και η εποπτεία της δραστηριότητας της Γενικής Γραμματείας προς το σκοπό τήρησης των προγραμμάτων, επίτευξης των στόχων και πλήρους εξυπηρέτησης του στρατηγικού σχεδιασμού.

(δ). Η υποβολή προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών και για την περαιτέρω κοινοβουλευτική διαδικασία, σε ζητήματα των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας.

(ε). Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών και υποβολή προτάσεων για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, για θέματα συγκρότησης, οργάνωσης, αρμοδιοτήτων και διάρθρωσης των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Γενική Γραμματεία, καθώς και στην κατανομή του προσωπικού.

(στ). Η κατανομή και μεταφορά πόρων μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,

(ζ). Η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας, συμπεριλαμβανομένης και της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης,

(η). Η οργάνωση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας.

(θ). Η ευθύνη για τη διαρκή και άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στην οποία μεταβιβάζεται, με το παρόντα νόμο, η διαχείριση του φορολογικού λογισμικού και των πληροφοριακών συστημάτων της καταργούμενης ΑΑΔΕ.

(ι). Η υποβολή προς τη Βουλή και μέσω του Υπουργού Οικονομικών, ως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, Αναλυτικής Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού και Προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας, η οποία συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Στην Έκθεση αυτή δεν περιλαμβάνονται εξειδικευμένα στοιχεία, η γνωστοποίηση των οποίων μπορεί να παρεμποδίσει την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων είσπραξης.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να μεταβιβάζονται προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αρμοδιότητες αυτών ή και υφισταμένων τους υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορούν στην οργάνωση και άσκηση της φορολογικής διοίκησης, την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας και την είσπραξη εσόδων, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των υπαγόμενων στην αρμοδιότητά του οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών και των υπαλλήλων τους. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάσθηκαν με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να αναμεταβιβασθούν με νέα διοικητική πράξη.

3. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τις κατά την κρίση του αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων τους αρμοδιότητες,δικαιούμενος να ανακαλεί οποτεδήποτε τις αποφάσεις αυτές, με τον ίδιο τρόπο.

4. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ορίζει έναν από τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος θα τον αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας ή κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του.Ο ορισθείς αναπληρωτής αναλαμβάνει τα αντίστοιχα καθήκοντα και σε κάθε περίπτωση χρονικού κενού ως προς τον διορισμό και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Γενικό Γραμματέα. Ειδικά από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και μέχρι το διορισμό Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.Άρθρο 4

Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία


1. Οι νέοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εσόδων δύνανται να διορίζονται στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη διορισμού τους, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με σκοπό την παρακολούθηση προγράμματος υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης. ΟΙ ατομικές πράξεις διορισμού πρέπει να δημοσιεύονται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης κατανομής ή των οριστικών πινάκων στην περίπτωση αναπλήρωσης.

2. Οι υπάλληλοι αυτοί κατά το χρόνο της προβλεπόμενης εκπαίδευσης λογίζονται και αμείβονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις, σε υπηρεσίες αντίστοιχου κλάδου, κατηγορίας/ειδικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στην περιφερειακή ενότητα διορισμού τους. βάσει της οικείας προκήρυξης, με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των νεοδιόριστων στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία υπαλλήλων κατά τον χρόνο της εκπαίδευσης, ο τρόπος υλοποίησης και ολοκλήρωσης της εισαγωγικής εκπαίδευσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 5

Οργανικές Θέσεις και στελέχωση της Γ.Γ.Δ.Ε.


1. Το σύνολο των οργανικών θέσεων της ΑΑΔΕ συμπεριλαμβανομένων και των προσωποπαγών, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν στο σύνολό τους τις οργανικές θέσεις αυτής. Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους της Γ.Γ.Δ.Ε.Κ.

2. Ειδικά για την υποστήριξη του έργου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων εσόδων, συνιστώνται τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, η μία εκ των οποίων κατηγορίας ΠΕ, τρεις (3) θέσεις ειδικού συμβούλου και τέσσερις (4) θέσεις ειδικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι υπάλληλοι αυτοί αμείβονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015 για τους μετακλητούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, Συνιστάται επίσης θέση Διευθυντή του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, την οποία καταλαμβάνει ένας από τους ως άνω ειδικούς συνεργάτες. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005 (Α΄98), εφαρμοζομένης και της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 63/2005.

3. Η Γενική Γραμματεία στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και των συναφών διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών θέσεων.

4. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, με βάση τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. Ο υπάλληλος, μετά το διορισμό του, τοποθετείται σε θέση για την κατάληψη της οποίας συμμετείχε στη διαδικασία διορισμού, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου δεν απαιτείται, εάν από τη διαδικασία διορισμού προκύπτουν αμέσως η θέση και η υπηρεσιακή μονάδα τοποθέτησης του υπαλλήλου.

5. Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων της Γενικής Γραμματείας είναι δυνατή και με μετάταξη υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., ενώ είναι δυνατή και η απόσπαση προσωπικού, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

6. Οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους (Ελεγκτές) καλύπτονται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

7. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, την απόλυση, τη λήξη εμμίσθου εντολής, καθώς και την καταγγελία σύμβασης εργασίας ή έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι διατάξεις για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και κάθε άλλη ειδική διάταξη, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

8. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.


Άρθρο 6

Εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα στη Γ.Γ.Δ.Ε.


1. Μετάθεση υπαλλήλου από οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας σε αντίστοιχη κενή θέση άλλης οργανικής μονάδας του Υπουργείου, εντός του ίδιου νομού ή του ίδιου νησιού, πραγματοποιείται με μόνη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων.

2. Μετάθεση υπαλλήλου από οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας σε αντίστοιχη κενή θέση άλλης οργανικής μονάδας της Γενικής Γραμματείας, εκτός νομού ή σε νησί, πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Απόσπαση υπαλλήλου από οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας σε άλλη οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας, εντός του ίδιου νομού ή του ίδιου νησιού, πραγματοποιείται με μόνη απόφαση του Γενικού Γραμματέα και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

4. Απόσπαση υπαλλήλου, από οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας σε άλλη, εκτός νομού ή σε νησί,πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και για ορισμένο χρονικό διάστημα,όπως και απόσπαση από οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας σε άλλη, εντός νομού ή του ίδιου νησιού, στην οποία δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις του ιδίου κλάδου.

5. Μετάταξη υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας σε κενή θέση άλλου κλάδου ή/και άλλης κατηγορίας ή/και άλλης ειδικότητας πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τον κλάδο ή την ειδικότητα, στην οποία μετατάσσεται.

6. Για λοιπά ζητήματα υπηρεσιακών μεταβολών, τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης και μετάταξης, εφαρμόζονται, εφόσον δεν αντίκεινται στον παρόντα νόμο, οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, αυτές για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κάθε άλλη σχετική ειδικότερη διάταξη. Η εξειδίκευση και στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων, όπως οι υπηρεσιακές ανάγκες, η εντοπιότητα και η εν γένει προσωπική, οικογενειακή και υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής, καθορίζονται, μετά σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

7. Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας σε άλλα Υπουργεία ή άλλη Ανεξάρτητη Αρχή ή οιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού, καθώς και αποσπάσεις σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή, μέλη του Κοινοβουλίου και Κόμματα, πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα και του κατά περίπτωση αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, μετά γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Το με αυτόν τον τρόπο αποσπώμενο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας δεν δύναται να υπερβαίνει,κατά ποσοστό, το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των οργανικών θέσεων αυτής.

8. Αποσπάσεις υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας για υπηρεσία τους στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και ως εθνικών εμπειρογνωμόνων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών, πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

9. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται ή μεταφέρονται από το Υπουργείο Οικονομικών στην Γενική Γραμματεία και αντιστρόφως, διατηρούν το σύνολο των αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς και εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς, κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.


Άρθρο 7

Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής και αξιολόγησης προϊσταμένων της Γ.Γ.Δ.Ε.


1. Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος της Γενικής Γραμματείας, καθώς και οι υπεύθυνοι των Αυτοτελών Γραφείων αυτής, επιλέγονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων, τα κριτήρια αξιολόγησής τους, τα ειδικότερα θέματα που διέπουν τη διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Για την επιλογή υπαλλήλων ως προϊσταμένων, απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α). Για την επιλογή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης πρέπει να:

αα) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή

ββ) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για δύο (2) τουλάχιστον έτη ή

γγ) είναι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) ή κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχει βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο βαθμό αυτό, ή

δδ) κατέχει το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον επτά (7) έτη στο βαθμό αυτό ή

εε) κατέχει τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον ένα (1) έτος στο βαθμό αυτόν και έχει ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για δύο (2) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.

β). Για την επιλογή Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος, επιπέδου οργανικής μονάδας πρέπει να:

αα) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή

ββ) είναι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) ή κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχει το βαθμό Α΄ ή

γγ) κατέχει το βαθμό Α΄ και έχει ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή

δδ) κατέχει τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό αυτό.

γ) Για την επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας πρέπει να:

αα) έχει ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή

ββ) είναι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κατέχει το βαθμό Β΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό αυτό ή

γγ) κατέχει το βαθμό Α΄.


3. Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (3) ομάδες κριτηρίων:

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης.


4. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με αντίστοιχο συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:

Α) Για τη θέση προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας: 55% για την ομάδα κριτηρίων (α), 15% για την ομάδα κριτηρίων (β), 30% για την ομάδα κριτηρίων (γ) .

Β) Για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας: 50% για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 30% για την ομάδα κριτηρίων (γ).

Γ) Για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας: 40% για την ομάδα κριτηρίων (α), 35% για την ομάδα κριτηρίων (β), 25% για την ομάδα κριτηρίων (γ).


Άρθρο 8

Τοποθέτηση, Θητεία, Λήξη θητείας Προϊσταμένων


1. Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, καθώς και οι υπεύθυνοι Αυτοτελών Γραφείων όλων των υπηρεσιών αυτής, επιλέγονται και τοποθετούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, στις αντίστοιχες θέσεις, για θητεία ενός έτους που μπορεί να ανανεώνεται έως και δύο (2) φορές, μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους θητείας τριών (3) ετών ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, με όμοια απόφαση και κύριο κριτήριο την επίτευξη των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.

Στους ανωτέρω προϊσταμένους και υπευθύνους παρέχεται το δικαίωμα, μετά τη συμπλήρωση της πλήρους θητείας τριών (3) ετών από την επιλογή και την τοποθέτησή τους, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση ευθύνης και για μία (1) ακόμη πλήρη θητεία. Εφόσον επιλεγούν και τοποθετηθούν στην ίδια θέση ευθύνης για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης υποψηφιότητας για τη θέση αυτή, παρά μόνο μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη λήξη της δεύτερης πλήρους θητείας τους.

2. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να αποφασίζει την πρόωρη λήξη της θητείας των προϊσταμένων, είτε λόγω μη εκπλήρωσης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των οργανικών μονάδων στις οποίες προΐστανται, στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης, είτε για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, είτε κατόπιν απαλλαγής των προϊσταμένων από τα καθήκοντά τους για προσωπικούς λόγους.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, ο προϊστάμενος παύεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη της θητείας του, αν συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αν καταδικασθεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα αδικήματα στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,

β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή το δικαστήριο έχει αποφασίσει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων,

δ) αν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

5. Οι προϊστάμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας επιλογής σε κενή θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου ή να αιτηθούν να μετακινηθούν και να τοποθετηθούν σε θέση ευθύνης ίδιου επιπέδου για το υπόλοιπο της θητείας τους, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν. Ο Γενικός Γραμματέας, δύναται να μετακινεί τους προϊσταμένους σε άλλη θέση ευθύνης του ιδίου επιπέδου, χωρίς σχετική αίτησή τους, όταν επείγουσες και εξαιρετικές περιστάσεις το επιβάλλουν.Ως θέση ευθύνης ανώτερου ή ίδιου επιπέδου θεωρείται η θέση εργασίας της Γενικής Γραμματείας με βάση τη σειρά κατάταξής της σε βαθμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος.


Άρθρο 9

Συστήματα υπηρεσιακής εξέλιξης


1. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνός, η Γενική Γραμματεία Εσόδων δύναται να αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους και ειδικότερα συστήματα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης του προσωπικού της στη βάση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και να καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας, τον τρόπο, τη διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του συνόλου της διαδικασίας.

2. Η Γενική Γραμματεία δύναται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνός, να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθόδους και ειδικότερα συστήματα προαγωγών, βαθμολογικής κατάταξης, καθώς και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και κάθε άλλης διάταξης. Στο πλαίσιο αυτό,είναι δυνατόν:

(α) Να καταρτίζονται περιγράμματα θέσεων εργασίας και να τροποποιούνται ή να καταργούνται αυτά, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων. Στα περιγράμματα θέσεων εργασίας αποτυπώνονται, ιδίως, το αντικείμενο της θέσης, τα κύρια καθήκοντα, τα απαιτούμενα τυπικά και επιθυμητά προσόντα, η χρήση πόρων, οι συνθήκες εργασίας, η θέση στο οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι ικανότητες και το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειάς τους για την κάθε θέση εργασίας.

β) Να καταρτίζεται ειδικό σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας της Γραμματείας (Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης), παράλληλα προς το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης του Δημόσιου Τομέα, να καθορίζονται οι βαθμοί του Συστήματος αυτού, οι οποίοι δεν δύνανται να υπερβαίνουν τους δεκαοκτώ (18) και να κατατάσσονται οι θέσεις εργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στους βαθμούς αυτούς, ιδίως, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε θέσης εργασίας, τη θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, τον βαθμό ευθύνης της θέσης εργασίας όπως αυτά προκύπτουν από τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, καθορίζονται η διαδικασία, η μεθοδολογία, τα ειδικά κριτήρια και η βαρύτητά τους για την κατάρτιση του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης της Γενικής Γραμματείας., οι βαθμοί του και η αξιολόγηση και κατάταξη στους βαθμούς αυτούς των θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια.

(γ) Να κατατάσσονται και να τοποθετούνται ή να μετακινούνται οι υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης, με βάση τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας ικανοτήτων κάθε θέσης, όπως αυτά αποτυπώνονται στα περιγράμματα των θέσεων εργασίας. Σε περίπτωση μετακίνησης των υπαλλήλων σε άλλη θέση, κατόπιν αίτησης ή λόγω υπηρεσιακών αναγκών, η νέα κατάταξη των υπαλλήλων δύναται να επιφέρει μεταβολή της προηγούμενης βαθμολογικής κατάστασής τους. Η κατάταξη και τοποθέτηση δεν επηρεάζουν την κατάταξη των υπαλλήλων σε βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κατάταξη και τοποθέτηση ή μετακίνηση των υπαλλήλων σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς αυτών, εξαιρέσεις από την κατάταξη, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία για την υποβολή ενστάσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.


Άρθρο 10

Κριτήρια Επιλογής Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων


1. Ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους που διαθέτει:

α) Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα εν γένει.

β) Σημαντική επαγγελματική εμπειρία, στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα.

γ) Σημαντική διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

δ) Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις και άλλα πρόσφορα μέσα.

ε) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης.

Άρθρο 11

Θητεία Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων


1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται και διορίζεται για πενταετή θητεία με απόφαση της Κοινωνικής Επιτροπής Επιλογής Ανώτατου Προσωπικού του άρθρου 49 του παρόντος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων υπογράφει συμβόλαιο με τον Υπουργό Οικονομικών, όπου περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις του και οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως επίσης και σε ετήσια βάση.

2. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά με την ίδια διαδικασία.

3. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λήγει πρόωρα σε περίπτωση παραίτησης του Γενικού Γραμματέα, καθώς και αυτοδίκαιης θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί επίσης να λήξει, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, όπως επίσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Κατά την ίδια διαδικασία, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να εισηγηθεί στην Κοινωνική Επιτροπή Επιλογή Ανώτατου Προσωπικού (Κ.Ε.Ε.Α.Π) την πρόωρη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σε περίπτωση προφανούς απόκλισης από την επίτευξη των τεθέντων στην παράγραφο 4β του παρόντος άρθρου ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, μετά την συμπλήρωση δύο ετών από την τοποθέτησή του.

5. Μετά τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και μέχρι το διορισμό του διαδόχου του, καθώς και σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή.

6. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος και ο ίδιος οφείλει, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία, από την οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.


Άρθρο 12

Τροποποιούμενες και Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών καταργείται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016) καθώς και όλα τα προβλεπόμενα σε αυτήν όργανα που συστάθηκαν για την λειτουργία της.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Φορολογικού Λογισμικού


Άρθρο 13

Σύσταση Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ.

Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Φορολογικού Λογισμικού (στο εξής Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ.), η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 19 έως 28 του Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23.11.2017), καταργουμένων ταυτοχρόνως των σχετικών διατάξεων των άρθρων του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119), του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134) και του άρθρου 51 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167).


Άρθρο 14

Αποστολή και διάρθρωση της Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ.

1. Αποστολή της Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ. είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Δημόσιας Διοίκησης. Η Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ. διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών συμπεριλαμβανομένου και του φορολογικού λογισμικού, που είχε εκχωρηθεί στην καταργούμενη ΑΑΔΕ,καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με αυτούς. Επιπλέον, μεριμνά για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση, μέσω των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών της και της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας, προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.Τέλος, συνδράμει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της δυνατότητας αλγοριθμικών ελέγχων και διασταυρώσεων τραπεζικών κινήσεων με δηλωθέντα εισοδήματα.

2. H Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ. αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:

(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα:

(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και

(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας,

(β) Γενικές Διευθύνσεις:

(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και

(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών και Φορολογικών Συστημάτων


Άρθρο 15

Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων είναι οι εξής:

(α) Η εισήγηση για τον προσδιορισμό της στρατηγικής της Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ. και ο σχεδιασμός συγχρηματοδοτούμενων και μη πράξεων /έργων και προγραμμάτων.

(β) Ο συντονισμός της αναπτυξιακής δράσης της Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ., ο καθορισμός των τακτικών στόχων, για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων αυτής και η παρακολούθηση της επίτευξης αυτών.

(γ) Η σύναψη και η παρακολούθηση των συμφωνιών συνεργασίας με άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, Ανεξαρτήτων Αρχών, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή διεθνών φορέων και οργανισμών και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αμοιβαίων υποχρεώσεων.

(δ) Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των πράξεων/έργων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ειδικότερα των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους εγκριτικούς φορείς, με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, Υπηρεσίες και Ανεξάρτητες Αρχές, για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης, η παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους του Υπουργείου, και η σύνταξη και υποβολή προς τον αρμόδιο Τομεακό Γραμματέα περιοδικών εκθέσεων προόδου, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

(ε) Η υποστήριξη των Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Οικονομικών κατά το σχεδιασμό πράξεων/δράσεων/έργων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου,ως προς τον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών. Προς τούτο, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών υλοποίησης των πράξεων/ δράσεων/έργων που προωθούνται προς υλοποίηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

(στ) Η εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση των ως άνω Πράξεων/Δράσεων/Έργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

(ζ) Η διεκπεραίωση διαδικασιών με τις Διαχειριστικές Αρχές συγχρηματοδοτούμενων πράξεων/έργων και η τήρηση των φακέλων αυτών, καθώς και η μέριμνα για τις κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς για την έναρξη των διαδικασιών προμηθειών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

(η) Η εκπόνηση μελετών για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχει η Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ. προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, Ανεξάρτητων Αρχών ή διεθνών φορέων και οργανισμών, καθώς και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αμοιβαίων υποχρεώσεων.

(θ) Ο χρονικός, οικονομικός και λειτουργικός προγραμματισμός όλων των δράσεων και των πράξεων/έργων πληροφορικής και επικοινωνιών της Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ., με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και ενσωμάτωσή τους σε λειτουργία καθώς και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των νέων πράξεων/ έργων με τους στρατηγικούς σκοπούς αυτής.

(ι) Η διερεύνηση των αναγκών, και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ. και των πράξεων/έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου.

(ια) Η εισήγηση σύστασης, συγκρότησης και ορισμός μελών Ομάδων Διοίκησης Έργων, όπου απαιτούνται, προς την αρμόδια Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

(ιβ) Η παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών διαβούλευσης, δημοσίευσης, αξιολόγησης των διαγωνισμών και η εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών για την ομαλή ολοκλήρωσή τους, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.

(ιγ) Η καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού και του εξοπλισμού και η παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης αυτών.

(ιδ) Η υποστήριξη και τήρηση αρχείων/φακέλων των Επιτροπών των πράξεων/έργων.


Άρθρο 16

Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας είναι οι εξής:

(α) Η μέριμνα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων άλλων φορέων, τα οποία φιλοξενούνται στις κεντρικές υπολογιστικές υποδομές του Υπουργείου Οικονομικών,βάσει οιασδήποτε πρόβλεψης συνεργασίας επιπέδου εξυπηρέτησης ή παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Στις περιπτώσεις αυτές, το πλαίσιο ασφάλειας και ο τρόπος εφαρμογής του διαμορφώνονται από κοινού με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφάλειας πληροφορικής των φορέων.

(β) Η καθοδήγηση και υποστήριξη των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Ομάδων και Επιτροπών, για την ορθή εφαρμογή του πλαισίου ασφαλείας. Επίσης, παρέχεται καθοδήγηση και υποστήριξη οργανικών μονάδων ασφαλείας άλλων φορέων, των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, είτε βάσει του οικείου νομοκανονιστικού πλαισίου είτε βάσει σχετικής συμφωνία συνεργασίας.

(γ) Η διαχείριση περιστατικών ασφαλείας που καταγράφονται και γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Οικονομικών. Για περιστατικά ασφαλείας τα οποία άπτονται αρμοδιότητας φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, η έρευνα και διαχείριση των περιστατικών διενεργείται από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφαλείας αυτών και η τελική αναφορά περιστατικού συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας.

(δ) Η σχεδίαση και έγκριση διαδικασιών και λοιπών μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών και μέτρων φυσικής ασφάλειας, που απαιτούνται από το εφαρμοζόμενο πλαίσιο ασφάλειας, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του Υπουργείου ή με τις οργανικές μονάδες ασφάλειας άλλων φορέων στην περίπτωση φιλοξενούμενων πληροφοριακών συστημάτων.

(ε) Η αποκλειστική παροχή πληροφοριών, που προκύπτουν από τα αρχεία καταγραφής των πληροφοριακών συστημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σε άτομα ή Αρχές, στα οποία επιτρέπεται κατά νόμο η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Επίσης, η αποκλειστική συνδρομή σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων σε αρμόδιες οργανικές μονάδες φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών ασφαλείας ή διενέργειας εσωτερικών ελέγχων.

(στ) Η μέριμνα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και η συνεργασία και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες εκπαίδευσης για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών στο προσωπικό του Υπουργείου. Για εξειδικευμένα προγράμματα εκπαιδεύσεων ασφαλείας αρμοδιότητας φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, οι αντίστοιχες δράσεις συντονίζονται σε συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφαλείας ή και με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες εκπαίδευσης των φορέων αυτών.

(ζ) Η μέριμνα για την τήρηση του πλαισίου ασφάλειας στο πλαίσιο διενέργειας αλλαγών στα συστήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η συμμόρφωση των σχετικών σχεδιαζόμενων τεχνικών λύσεων που προτείνονται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εφαρμοζόμενο πλαίσιο ασφάλειας.

(η) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός δράσεων ανάλυσης επικινδυνότητας και αξιολόγησης ασφάλειας συστημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, που εκτελούνται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.

(θ) Ο κεντρικός συντονισμός δράσεων του Υπουργείου Οικονομικών με αρμόδιες ελεγκτικές και εποπτικές Αρχές ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε οριζόντιες δράσεις ασφαλείας με άλλους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς.

(ι) Ο κεντρικός συντονισμός έργων μεγάλης κρισιμότητας για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, και ιδίως έργων αναβάθμισης της ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου του έργου προετοιμασίας της Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ. για λήψη πιστοποίησης ISO 27001, καθώς και έργων που διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών του Υπουργείου με υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας συμπεριλαμβανόμενων των FATCA, EUDAC/DAC2, ΟΟΣΑ CRS.


Άρθρο 17

Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Γ.Δ.Υ.Π.Ε.) είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης,για την ορθή και ενιαία λειτουργία τους, και η διασφάλιση της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών, μεθόδων και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

2. Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις, ως εξής:

(α) Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών.

(β) Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών Κυβερνητικού Νέφους.


Άρθρο 18

Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών.

(β) Ο σχεδιασμός, η επιτύπωση, η εκτύπωση, η εμφακέλωση, η διακίνηση και η εν γένει διαχείριση των εντύπων και των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των αξιών του Ελληνικού Δημοσίου.

(γ) Η υποστήριξη εν γένει της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης.

(δ) Η ψηφιοποίηση δεδομένων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ. μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων.

(ε) Η παροχή υποστήριξης στους συναλλασσόμενους με τη Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ. μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, σε θέματα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(στ) Η παροχή υποστήριξης σε τεχνικά θέματα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή σε άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας, μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας.

2. Η Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών.

β) Τμήμα Β΄Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών.

γ) Τμήμα Γ’ Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης.

δ) Τμήμα Δ’ Υποστήριξης Χρηστών.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:

(α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄ Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, ψηφιακών υπογραφών, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, διαχείρισης αποθηκών, παγίων, μητρώου δεσμεύσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και όλων των εσωτερικών και οριζόντιων εφαρμογών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και είναι οι εξής:

(αα) Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των τροποποιήσεων αυτών.

(ββ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών.

(γγ) Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’, όταν απαιτείται.

(δδ) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις.

(εε) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις.

(στστ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε οριζόντια συστήματα.

(ζζ) Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς την διοίκηση και την πολιτική ηγεσία.

(ηη) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’.

(β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Β’ Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών είναι οι εξής:

(αα) Η διαχείριση, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (όπως, ενδεικτικά υποδομές DataCenter, G-cloud, disastersite).

(ββ) Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των κτιρίων όπου στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας, όπως, ενδεικτικά για την ασφάλεια κτιρίων, την καθαριότητα, την υποδοχή, το τηλεφωνικό κέντρο.

(γγ) Η ενεργειακή διαχείριση και διασφάλιση βάσει προτύπων των εγκαταστάσεων πληροφορικής (ΙΤ) και των κτιρίων της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας.

(δδ) Η λειτουργία του γραφείου κίνησης.

(εε) Η διαχείριση (προμήθεια, αποθήκευση, διανομή) των υλικών της αποθήκης και του πάγιου εξοπλισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

(στστ) Η οργάνωση των αποθηκών και η ενημέρωση του σχετικού πληροφοριακού συστήματος αποθηκών με τα απαιτούμενα στοιχεία/δεδομένα για το Υπουργείο Οικονομικών.

(ζζ) Η χρεοπίστωση του υλικού που διαχειρίζεται σε υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας.

(ηη) Η διαχείριση αξιών και εντύπων.

(θθ) Η διαχείριση συστήματος ελέγχου πρόσβασης, με την έκδοση ή την ακύρωση κάρτας εισόδου του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ.ή λοιπών συστεγαζόμενων στο κτίριο της έδρας της, καθώς και των επισκεπτών.

(γ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γ’ Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης, είναι οι εξής:

(αα) Ο προγραμματισμός εργασιών εκτυπώσεων.

(ββ) Η σχεδίαση, το μοντάζ, η εκτύπωση και η βιβλιοδεσία εντύπων και βιβλίων του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών.

(γγ) Η παραγωγή δοκιμίων.

(δδ) Η παραγωγή φίλμς.

(εε) Οι ηλιοτυπίες όταν πρόκειται για βιβλία.

(στστ) Οι τελικές διορθώσεις στο μοντάζ.

(ζζ) Η φωτομεταφορά της εργασίας σε τσίγκους.

(ηη) Η προετοιμασία μηχανών.

(θθ) Η εκτύπωση εντύπων σε προτυπωμένο χαρτί.

(ιι) Η διαχείριση εκτυπώσεων σε προτυπωμένα έντυπα.

(ιαια) Η κοπή και η εμφακέλωση εντύπων.

(ιβιβ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση του λογισμικού κατασκευής φορμών εκτύπωσης.

(δ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δ’ Υποστήριξης Χρηστών είναι οι εξής:

(αα) Η άμεση και συνεχής εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

(ββ) Η ενημέρωση χρηστών σε σχέση με τεχνικά θέματα κατά τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

(γγ) Η υποδοχή παραπόνων των χρηστών σε θέματα προσβάσεων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και οι ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

(δδ) Η παρακολούθηση του χρόνου απόκρισης στα ερωτήματα των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ. και λοιπών στατιστικών στοιχείων δεδομένων καλής λειτουργίας και εξυπηρέτησης, καθώς και οι εισηγήσεις για τη βελτίωσή τους.

(εε) Η οργάνωση τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, η εκπόνηση εισηγήσεων και η εύρεση λύσεων για την ομαλή λειτουργία αυτού και την εξυπηρέτηση των χρηστών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

(στστ) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη του πρώτου επιπέδου των χρηστών κατά την παραγωγική λειτουργία εφαρμογών και συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ή/και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας.

(ζζ) Η ψηφιοποίηση δεδομένων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ., μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων.

(ηη) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

(θθ) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις εφαρμογές των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

(ιι) Η τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές υπηρεσιών ή/και εφαρμογών άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Σύστημα Δημοσιονομικών Συναλλαγών Ιδιωτών-Δημοσίου


Άρθρο 19

  • Ιδρύεται μηχανισμός εξισορρόπησης ανάμεσα σε ιδιωτικά χρέη και φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου η έννοια των ακόλουθων όρων έχει ως εξής:

α) «Τίτλος»: ομόλογο έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη-ηλεκτρονική μορφή, αόριστης διάρκειας, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και του οποίουη αξία του αποτιμάται σε δημοσιονομικές μονάδες, που αντιστοιχούν στην αξία των απαιτήσεων που έχει η Φορολογική Αρχή, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ευρύτερα το Ελληνικό Δημόσιο έναντι των φυσικών και νομικών προσώπων που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ.

β) «Δημοσιονομική μονάδα»: το μέγεθος βάσει του οποίου υπολογίζονται ή εκφράζονται οι απαιτήσεις που προέρχονται από φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις

γ) «Ομολογιούχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ.

δ) «Εκδότης»: το Ελληνικό Δημόσιο.

ε) «Διαχειριστής της Διαδικασίας»: η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Φορολογικού Λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών.

στ) «Κυκλοφορία Τίτλου»: η ανταλλαγή των ομολογιών μεταξύ Ιδιωτών και Κράτους και μεταξύ Ιδιωτών προς απoμείωση ή απόσβεση ενοχικών υποχρεώσεων.

ζ) «Σύστημα»: το φορολογικό λογισμικό της Γενικής Γραμματείας Φορολογικού Λογισμικού όπου καταχωρούνται οι τίτλοι και διενεργούνται οι ανταλλαγές αυτών.

η) «Ανταλλαγή Τίτλων»: η μεταφορά του συνόλου ή μέρους της αξίας του τίτλου στο ψηφιακό χαρτοφυλάκιο Ιδιώτη ή του Ελληνικού Δημοσίου, προς ρύθμιση ή απόσβεση οφειλής.

θ) “Λογαριασμός Δημοσιονομικής Πίστωσης”:το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου στο οποίο εγγράφονται οι δημοσιονομικές μονάδες

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης άυλων ψηφιακών ομολόγων (Τίτλων) σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ (Ομολογιούχους). Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Έκδοσης «Ομολογιών» και Ελέγχου Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την έκδοση των Τίτλων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και παράλληλα εντέλλεται ο Διαχειριστής της Διαδικασίας να εγγράψει στον Λογαριασμό Δημοσιονομικής Πίστωσης των δικαιούχων δημοσιονομικές μονάδες.

3. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται οι υποδιαιρέσεις του τίτλου, η περίοδος κυκλοφορίας, οι όροι και οι τρόποι πληρωμής, αποπληρωμής και επαναγοράς, οι λόγοι καταγγελίας, οι υποχρεώσεις του εκδότη, ο ορισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Ομολογιούχων και των εμπιστευματοδόχων αυτών και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

4. Η συμμετοχή Ομολογιούχου στη διαδικασία διενεργείται µε το σύνολο ή μέρος των τίτλων που κατέχει.

5. Η έκδοση και κυκλοφορία του τίτλου βεβαιώνεται µε Πράξη του Διαχειριστή της Διαδικασίας, η οποία εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ενώ επίσης αναρτάται και στο Σύστημα.

6. Ο Διαχειριστής της Διαδικασίας, προβαίνει στην έκδοση τίτλων υπέρ των δικαιούχων και καταθέτει αυτήν στο Λογαριασμό Δημοσιονομικής Πίστωσης, ανεξάρτητα από τη συναίνεση του κάθε Ομολογιούχου και την περαιτέρω συμμετοχή του στην διαδικασία κυκλοφορίας του τίτλου. Ο Διαχειριστής της Διαδικασίας δεν ευθύνεται έναντι του Ομολογιούχου ή οποιουδήποτε τρίτου αν Ομολογιούχος συμμετέχει στη διαδικασία χωρίς τη συναίνεση του ή κατά παράβαση των οδηγιών του.

7. Οι ανταλλαγές των τίτλων καταχωρούνται στο Σύστημα σε πραγματικό χρόνο και είναι δημόσια αναρτημένες σε αυτό.

8. Η έκδοση νέων τίτλων διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παράλληλα αναρτάται στο Σύστημα.

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποσκοπούν στην προστασία υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος, αποτελούν κανόνες αναγκαστικού δικαίου και υπερισχύουν έναντι κάθε τυχόν αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου ή κανονιστικής πράξης ή συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων του ν. 3156/2003 (Α΄157) περί ομολογιακών δανείων, τιτλοποίησης απαιτήσεων κλπ.


Άρθρο 20

  1. Μέσω του φορολογικού λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Φορολογικού Λογισμικού δημιουργείται στην οικεία φορολογική πλατφόρμα (Σύστημα), Λογαριασμός Δημοσιονομικής Πίστωσης για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει Ελληνικό Α.Φ.Μ. (Ομολογιούχο).

  2. Για τη διαχείριση του Λογαριασμού Δημοσιονομικής Πίστωσης χορηγείται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ειδικός κλειδάριθμός ασφαλείας.

3. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται η έκδοση, η διανομή και τα κριτήρια εγγραφής σε κάθε έναν από τους δημιουργούμενους Λογαριασμούς Δημοσιονομικών Πιστώσεων.

4. Οι ομολογιούχοι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άμεσα το σύνολο ή μέρος των δημοσιονομικών μονάδων που έχουν εγγραφεί στο Λογαριασμό Δημοσιονομικών Πιστώσεων τους, προκειμένου να εκπληρώσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Για την εκπλήρωση ιδιωτικής οφειλής μέσω του Συστήματος είναι αναγκαία η προηγούμενη συναίνεση του ετέρου συμβαλλομένου μέρους.


Άρθρο 21

Αγορά Δημοσιονομικών μονάδων από φυσικά και νομικά πρόσωπα

1. Με ψηφιακή αίτηση στο Σύστημα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ (Ομολογιούχοι), εφόσον επιθυμούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μέσω του Συστήματος, έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν νέους τίτλους από το Ελληνικό Δημόσιο.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μεταβιβάζει την αίτηση στον Υπουργό ο οποίος εκδίδει, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, νέους τίτλους.

3. Οι Ομολογιούχοι, ο οποίοι εκπληρώνουν μελλοντική φορολογική υποχρέωση με τις εγγεγραμμένες στο Σύστημα δημοσιονομικές μονάδες, δικαιούνται ευεργέτημα έκπτωσης ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του φορολογικού έτους της υποχρέωσης.


Άρθρο 22

Επιστροφές φόρων


1. Σε περίπτωση επιστροφής φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, μετά τον συμψηφισμό τυχόν φορολογικών οφειλών με το προς επιστροφή ποσό, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς είτε με την άμεση καταβολή στον Λογαριασμό Δημοσιονομικών Πιστώσεων του δικαιούχου είτε με καταβολή στον υποδειχθέντα από τον φορολογούμενο τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος.

2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα από ειδική διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικά για επιστροφή ΦΠΑ προς πρόσωπα με φορολογική κατοικία ή έδρα στην αλλοδαπή, η Διοίκηση αποφαίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, προθεσμία που δύναται να παραταθεί, έως οκτώ (8) συνολικά μήνες, εάν απαιτείται η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.

3. Είναι δυνατόν, βάσει ειδικής δήλωσης του φορολογουμένου, που περιλαμβάνεται στην αίτηση επιστροφής του φόρου, το επιστρεπτέο ποσό να παρακρατηθεί, προκειμένου να συμψηφισθεί με μελλοντικές οφειλές του. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος δικαιούται το προβλεπόμενο κατά το άρθρο 21 του παρόντος ευεργέτημα έκπτωσης, ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της μελλοντικής οφειλής του.

4. Η αξίωση για επιστροφή φόρου που έχει καταβληθεί αχρεώστητα παραγράφεται κατά το χρόνο που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ως προς τη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.

5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιών Εσόδων μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 23

Χορήγηση Επιδομάτων άλλων βοηθημάτων

Για την χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, του Κοινωνικού μερίσματος, του οικογενειακού επιδόματος, του Μεταφορικού Ισοδύναμου καθώς και οποιουδήποτε άλλο μελλοντικώς νομοθετούμενου επιδόματος ή βοηθήματος προς τους δικαιούχους, ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει στην έκδοση νέων τίτλων και δίνει εντολή στον Διαχειριστή της Διαδικασίας να εγγράψει τις αντίστοιχες δημοσιονομικές μονάδες στον Λογαριασμό Δημοσιονομικών Πιστώσεων των δικαιούχων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Σύσταση ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Αθηνά- Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών» και τον ειδικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ»


Άρθρο 24

Σύσταση

  • Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, με την επωνυμία «Αθηνά- Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών» και τον ειδικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ» (στο εξής “ΑΘΗΝΑ”).

  • Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν.4548/2018 (Α΄104) ενώ καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 184-204 του ν. 4389/2016(Α΄ 94).

  • Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται και δεν εφαρμόζονται ως προς αυτήν οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄314), εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον παρόντα νόμο.


Άρθρο 25

Σκοπός

1. Η “ΑΘΗΝΑ” λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και συνίσταται για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού. Ειδικότερα, η “ΑΘΗΝΑ” διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να χρησιμοποιεί τη Δημόσια Περιουσία ως εχέγγυο για την άντληση πόρων προς χρηματοδότηση είτε δημόσιων επενδύσεων προς όφελος της Δημόσιας Περιουσίας, με πιθανή και συνεργασία, κατά περίπτωση, και με ιδιώτες είτε και ιδιωτικών επενδύσεων.

2. Στο πλαίσιο του σκοπού της, η “ΑΘΗΝΑ” κατέχει τις συμμετοχές του Δημοσίου σε επιχειρήσεις του ν. 3429/2005, τις οποίες αναλαμβάνει να διαχειρίζεται, για την επαύξηση της αξίας τους και την αξιοποίησή τους, σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, εταιρικής συμμόρφωσης, εποπτείας και διαφάνειας διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τους εμπλεκομένους.

Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται, σύμφωνα με το παρόν, από την “ΑΘΗΝΑ”:

(α) υπόκεινται σε κρατική εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας,

(β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης,

(γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η “ΑΘΗΝΑ” ενεργεί υπό δημόσιο έλεγχο, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Περαιτέρω, η “ΑΘΗΝΑ” προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

4. Η “ΑΘΗΝΑ” μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση του σκοπού της, στο πλαίσιο που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.


Άρθρο 26

Έδρα - Διάρκεια

1. Η “ΑΘΗΝΑ” εδρεύει σε δήμο στο Νομό Αττικής, που ορίζεται στο Καταστατικό της.

2. Η διάρκεια της “ΑΘΗΝΑΣ” ορίζεται σε τριάντα έτη (30) και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί εφόσον ο σκοπός της Εταιρείας δεν έχει εκπληρωθεί.


Άρθρο 27

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της “ΑΘΗΝΑΣ” ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ, διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται στο σύνολό του από το μετοχικό κεφάλαιο της καταργούμενης με το παρόντα νόμο, εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» και ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

2. Οι μετοχές της “ΑΘΗΝΑΣ” είναι μη μεταβιβάσιμες. Ενόψει του ότι η λειτουργία αυτής και των άμεσων θυγατρικών της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 28 του παρόντος, εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό, οι μετοχές της “ΑΘΗΝΑΣ”, οι μετοχές των άμεσων θυγατρικών της, καθώς και οι τίτλοι που ενσωματώνουν το κεφάλαιο της νέας Εθνικής Εταιρείας Τραπεζικών Συμμετοχών, αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της “ΑΘΗΝΑΣ” δύναται να αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της “ΑΘΗΝΑΣ” κατατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο όνομα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ενισχύοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο την κεφαλαιοποίηση του.


Άρθρο 28

Κατάργηση Νομικών Προσώπων και Άμεσες και Λοιπές Θυγατρικές της “ΑΘΗΝΑΣ”


1.Από την κτήση της νομικής προσωπικότητας της “ΑΘΗΝΑΣ”, μεταβιβάζονται σε αυτήν το μετοχικό κεφάλαιο καθώς και οι τίτλοι των άμεσων και λοιπών θυγατρικών εταιρειών της καταργούμενης με το παρόν εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.».

2. Καταργούνται τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:

α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

β. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) («ΤΑΙΠΕΔ»).

γ. Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε (αρθρ. 197 του Ν. 4389/2016).

3. Το μετοχικό κεφάλαιο και τα πάσης φύσεως περιουσιακά δικαιώματα του ως άνω καταργουμένου υπό στοιχείο .α. της προηγούμενης παραγράφου νομικού προσώπου, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην συνιστώμενη με το παρόν, ως άμεση θυγατρική της “ΑΘΗΝΑΣ”, ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Εθνική Εταιρεία Τραπεζικών Συμμετοχών Α.Ε.».

Το μετοχικό κεφάλαιο, η ακίνητη περιουσία και οι τίτλοι των ως άνω καταργουμένων νομικών προσώπων υπό στοιχεία .β. και .γ. της προηγούμενης παραγράφου, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην “ΑΘΗΝΑ”.

4. Η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή του συνόλου των μετοχών της ΕΤΑΔ παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ η διαχείριση και η προστασία των ακινήτων ανατίθεται άνευ ανταλλάγματος στην Εταιρεία δυνάμει του παρόντος νόμου.

5. Δημόσιες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του ν. 3429/2005 που το μετοχικό τους κεφάλαιο ή ο έλεγχος αυτών μεταβιβάζεται στην “ΑΘΗΝΑ”, θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου λοιπές θυγατρικές (οι «λοιπές θυγατρικές»)

6. Η “ΑΘΗΝΑ” δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, που λαμβάνεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, να ιδρύει και άλλες άμεσες θυγατρικές, προκειμένου να εκπληρώνει τον εταιρικό της σκοπό. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τις άμεσες θυγατρικές ισχύουν και για οποιεσδήποτε νέες άμεσες θυγατρικές τυχόν συσταθούν.

7. Κάθε άμεση θυγατρική της“ΑΘΗΝΑΣ” διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της ανεξάρτητα από τις άλλες. Kαμία από τις άμεσες θυγατρικές δεν μπορεί να παρέχει επιδότηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση σε άλλη άμεση θυγατρική, εκτός αν ρητά τούτο προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Οι συναλλαγές μεταξύ της“ΑΘΗΝΑΣ” και των άμεσων θυγατρικών ή και των λοιπών θυγατρικών της Εταιρείας γίνονται με διαφάνεια και όρους ελεύθερης αγοράς και υπόκεινται στους κανόνες του Εσωτερικού Κανονισμού. Για συναλλαγές μεταξύ των ανωτέρω νομικών προσώπων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΑΘΗΝΑΣ”, εκτός αν αυτές εμπίπτουν στα όρια των τρεχουσών συναλλαγών, οπότε αρκεί απλή γνωστοποίηση της συναλλαγής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πιστώσεων, από πιστωτικά ιδρύματα, στο μέτρο που αυτά θεωρηθούν έμμεσες θυγατρικές της Εταιρείας, αποτελούν τρέχουσες συναλλαγές των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η “ΑΘΗΝΑ” διατηρεί την πλήρη δυνατότητα να επενδύει με οποιονδήποτε τρόπο έσοδα προοριζόμενα για επενδύσεις, σε οποιαδήποτε από τις άμεσες ή λοιπές θυγατρικές ή και σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αυτών.

8. Οποιαδήποτε απόσχιση κλάδου άμεσης θυγατρικής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), οι οποίες εφαρμόζονται ακόμα και αν η εταιρεία που αναδέχεται τον κλάδο είναι νεοσύστατη και ανεξάρτητα από το κατά πόσο τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται αποτελούν κλάδο κατά την έννοια του ν. 2166/1993. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταβιβάζονται στην εταιρεία που αναδέχεται τον κλάδο μέσω οιονεί καθολικής διαδοχής και η άμεση θυγατρική από την οποία γίνεται η απόσχιση απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται. Ως μέρος της μεταβίβασης, οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων που αναφέρονται στη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης μεταβιβάζονται στην εταιρεία που αναδέχεται τον κλάδο.

Άρθρο 29

Εσωτερικός Κανονισμός

1. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου υιοθετεί Εσωτερικό Κανονισμό («Εσωτερικός Κανονισμός») που ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, και περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα θέματα:

α) εταιρική διακυβέρνηση,

β) κώδικα δεοντολογίας, σύγκρουση συμφερόντων και υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και άμεσων θυγατρικών της, όπως επίσης και των εμπειρογνωμόνων και άλλων συμβούλων που προσλαμβάνονται ή απασχολούνται,

γ) λογιστικά πρότυπα,

δ) τυχόν ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

ε) κανονισμό αναθέσεων και προμηθειών που συνάδει με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2) των ευρωπαϊκών κανόνων,

στ) πολιτική επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων,

ζ) πολιτική μερισμάτων.

η) πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας,

θ) Μηχανισμό Συντονισμού, ο οποίος περιγράφει μεταξύ άλλων και θέματα συνεργασίας μεταξύ των λοιπών θυγατρικών και του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα τον παρόντα νόμο.

2. Μέχρι την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει ειδικές αποφάσεις με τις οποίες ρυθμίζει ένα ή περισσότερα από τα θέματα της προηγουμένης παραγράφου.

3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο .

4. Ο Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να ορίζει τεχνικά ή λεπτομερειακά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, για τα οποία μπορεί να δίνεται εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε ορισμένα από τα μέλη του να αποφασίζουν.


Άρθρο 30

Όργανα - Γενική Συνέλευση“ΑΘΗΝΑΣ”

1. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές.

2. Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, με εξαίρεση την εκλογή και την ανάκληση του διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την τροποποίηση του Καταστατικού, τα οποία αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α. Εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της. Το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τους όποιους στόχους αξιοποίησης ή ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας βάσει γενικών στρατηγικών κατευθύνσεων που παρέχονται από τον Υπουργό Οικονομικών («Στρατηγικό Σχέδιο»). Τα ζητήματα που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

β. Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

γ. Εγκρίνει την σύσταση νέων άμεσων θυγατρικών κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

δ Εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

ε. Εγκρίνει και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ. Εκλέγει, διορίζει και ανακαλεί τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ζ. Καθορίζει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνει τις εργασιακές ή άλλες συμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία.


Άρθρο 31

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη τα οποία εκλέγονται για τετραετή (4) θητεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ορίζουν το Καταστατικό της Εταιρείας και ο Εσωτερικός Κανονισμός. Η Γενική Συνέλευση,μετά σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου διορίζει τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει άλλο ένα (1) εκτελεστικό μέλος. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά. Η διαδικασία επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο καθορισμός της αμοιβής τους και η αξιολόγησή τους διέπονται από τις οικείες προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού. Για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις εργασιακές ή άλλες συμβάσεις, βάσει των οποίων με τις οποίες παρέχουν αυτά τυχόν υπηρεσίες στην Εταιρεία, απαιτείται η αποδοχή του Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών. Αποφασίζει για όλα τα θέματα διαχείρισης της Εταιρείας, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 86 του ν. 4548/2018, καθώς και τις ακόλουθες ενδεικτικά αρμοδιότητες:

α. Αναλαμβάνει συμβατικές υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.

β. Διορίζει και ανακαλεί τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και τον Οικονομικό Διευθυντή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό, διορίζει τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και, κατόπιν προηγούμενης προσυπογραφής του Υπουργικού Συμβουλίου, τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του.

γ. Εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για την απασχόληση του προσωπικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

δ. Εγκρίνει σε ετήσια βάση, κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας, το οποίο βασίζεται υποχρεωτικά στις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας.

ε. Αποφασίζει σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων του διορισμού και της ανάκλησης οργάνων διοίκησης των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της, μέσω της Γενικής Συνέλευσης αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει γραπτώς την Γενική Συνέλευση: i) για τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων και λοιπών θυγατρικών, για την εξέλιξη της διαδικασίας διορισμού, για την λίστα υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή μελών για κάθε μία από τις άμεσες ή λοιπές θυγατρικές, ii) για την ανάκληση, πριν τη λήξη της θητείας τους, του διορισμού των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της Εταιρείας.

στ. Εγκρίνει: (αα) τυχόν απόσχιση περιουσιακών στοιχείων από άμεση θυγατρική της Εταιρείας σε οποιαδήποτε θυγατρική, (ββ) τυχόν μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από άμεση θυγατρική στο Ελληνικό Δημόσιο, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω άμεσης θυγατρικής και υπό την προϋπόθεση προσυπογραφής από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η παραπάνω μεταβίβαση πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει εκ των προτέρων εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξειδικεύει την αναγκαιότητα της απόσχισης ή μεταβίβασης, τους όρους της, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εργασιακών σχέσεων που μεταβιβάζονται.

ζ. Αποφασίζει την υλοποίηση επενδύσεων κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Επενδύσεων και βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού.

η. Εγκρίνει τυχόν σχέδια αναδιοργάνωσης των άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας.

θ. Λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και εποπτείας, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

ι. Υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο τριμηνιαίες εκθέσεις για την τήρηση των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας,κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό.

ια. Υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ιβ. Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου ετήσια έκθεση αναφορικά με τα πεπραγμένα της Εταιρείας. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται ταυτόχρονα στη Βουλή και συζητείται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής αυτής σύμφωνα με το άρθρο …. του παρόντος νόμου.

ιγ. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου κατόπιν προσυπογραφής από το Υπουργικό Συμβούλιο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ιδ. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου κατόπιν προσυπογραφής από το Υπουργικό Συμβούλιο την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

ιε. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου κατόπιν προσυπογραφής από το Υπουργικό Συμβούλιο τη σύσταση νέων άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας.

ιστ. Συντάσσει τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού, τις οποίες με την προϋπόθεση προσυπογραφής από το Υπουργικό Συμβούλιο, υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου.

ιζ. Υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας.

ιη. Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και την εφαρμοστέα νομοθεσία.

ιθ. Αποφασίζει τη σύσταση ενός ή περισσοτέρων ελεγκτικών ή συμβουλευτικών οργάνων της Εταιρείας (όπως η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα πρέπει να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Επιτροπή Επενδύσεων), καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις του διορισμού των μελών τους αλλά και τις αρμοδιότητες των ως άνω οργάνων.

κ. Επιβλέπει την εφαρμογή του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.

κα. Επιβλέπει τη συμμόρφωση με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης που τίθενται στον παρόντα νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό.

κβ. Αξιολογεί την απόδοση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο την ανάκληση αυτού.

3. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και τον Εσωτερικό Κανονισμό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία ψήφο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αν εκλείπουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραίτησης ή λόγω απώλειας της ιδιότητάς τους για οιονδήποτε λόγο, τα απομένοντα μέλη δύνανται να εκτελούν προσωρινά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαρτία της παρούσας παραγράφου. Η κενή θέση πρέπει να αναπληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών, με το διορισμό νέου μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου και μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

5. Τα κωλύματα, ασυμβίβαστα και οι περιπτώσεις έκπτωσης από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με σαφήνεια στον Εσωτερικό Κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να ενεργούν κατ’ επάγγελμα πράξεις, είτε ατομικά είτε με τη συνεργασία τρίτων, σε τομείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως αναφέρονται στο Καταστατικό της ή να διεξάγουν δραστηριότητες όμοιες με τους ως άνω σκοπούς ή να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν αυτούς τους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

6. Εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, του Εσωτερικού Κανονισμού και της ισχύουσας νομοθεσίας, λογίζεται ότι είναι σύμφωνες με το σκοπό της Εταιρείας, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 25. Εάν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταστεί αντικείμενο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι δεσμευτική για κάθε αστικό και ποινικό δικαστήριο, αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση μήνυσης, έγκλησης, καταγγελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιλαμβάνεται, κατ’ εξαιρετική αρμοδιότητα, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος, αν κρίνει ότι επιβάλλεται προκαταρκτική εξέταση, τη διενεργεί ο ίδιος ή την αναθέτει σε έναν από τους Αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου.

7. Κατά τα λοιπά, έναντι της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για την οφειλόμενη επιμέλεια και την έκταση της ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας.

8. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία αποκλειστικά για τις πράξεις που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η εκλογή.


Άρθρο 32

Ελεγκτές

Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου οποιαδήποτε ελεγκτική εταιρεία διεθνούς φήμης, βάσει καταλόγου υποψηφίων εταιριών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αριθμ. 537/2014/Ε.Ε. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών. Ο ίδιος ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερα από πέντε (5) συναπτά έτη.


Άρθρο 33

Κανόνες για τη λειτουργία των οργάνων της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου διέπουν τη λειτουργία των οργάνων της Εταιρεία, με την επιφύλαξη μόνο ειδικότερων διατάξεων του νόμου, και εφαρμόζονται και στις άμεσες θυγατρικές της, εξειδικεύονται δε κατά το αναγκαίο μέτρο στον Εσωτερικό Κανονισμό.

2. Δεν δύναται να επιλεγεί ως μέλος οργάνου της Εταιρείας πρόσωπο που υποπίπτει σε οιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ποινικό αδίκημα, και ειδικότερα για:

αα. αδικήματα της νομοθεσίας περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και την τοκογλυφία,

ββ. εγκλήματα απιστίας, απάτη, ή οικονομικό έγκλημα,

γγ. φορολογικά αδικήματα,

δδ. άλλα αδικήματα της νομοθεσίας περί εταιριών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή προστασίας του καταναλωτή,

β. Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση,

γ. Λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος,

3. Τα μέλη οργάνων της Εταιρείας πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένο κύρος, επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εκτενή εμπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης ή των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

4. Προκειμένου να αξιολογηθεί η φήμη των υποψήφιων μελών οργάνων της Εταιρείας λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε σχετικές τρέχουσες ή προηγούμενες έρευνες ή διώξεις σχετικά με το εν λόγω υποψήφιο μέλος από τις αρχές ή οποιοδήποτε εποπτικό ή επαγγελματικό φορέα.


Άρθρο 34

Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ελεγμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις της Εταιρείας εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευσή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κ.ν. 2190/1920. Οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει, επίσης, τριμηνιαίες αναφορές επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεών της Εταιρείας που περιλαμβάνουν αναλυτική κατάσταση του συνόλου των εσόδων και καταστάσεις χρηματορροών και οικονομικής θέσης, οι οποίες υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός ενενήντα (90) ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.
Άρθρο 35

Εθνική Εταιρεία Τραπεζικών Συμμετοχών Α.Ε.”


1. Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Εθνική Εταιρεία Τραπεζικών Συμμετοχών Α.Ε.”(στο εξής: “Ε.Ε.Τ.Σ.”),

2. Σκοπός της “Ε.Ε.Τ.Σ.” είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος με τη χρήση και άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν ανακεφαλοποιηθεί από το καταργούμενο με τον παρόντα νόμο “Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας” (“Τ.Χ.Σ.”), και ειδικότερα:

α) η άσκηση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το “Τ.Χ.Σ.”, όπως τα δικαιώματα αυτά ορίζονται στον παρόντα νόμο ή και σε συμφωνίες-πλαίσιο, που δύναται να συνάπτει με αυτά τα Πιστωτικά Ιδρύματα, για τη ρύθμιση των σχέσεων του μετόχου Ελληνικού Δημοσίου με αυτά, σε συμμόρφωση με κανόνες χρηστής διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού.

β) Η διευκόλυνση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μέσω της “ΔΕΑΔΙΧ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ”.

γ) Η Σύναψη και τροποποίηση συμφωνιών-πλαίσιο για τη ρύθμιση των σχέσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει χρηματοδοτική διευκόλυνση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή/και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ),για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δικαιωμάτων, και για όσο χρόνο η “Ε.Ε.Τ.Σ.” κατέχει μετοχές ή άλλα κεφαλαιακά μέσα ή παρακολουθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης των πιστωτικών αυτών ιδρυμάτων.

δ) Η άσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου που απορρέουν από τη μεταβίβαση σε αυτό των κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, όπως τα δικαιώματα αυτά ορίζονται στον παρόντα νόμο και στις συμφωνίες-πλαίσιο της προηγούμενης περίπτωσης, σε συμμόρφωση με κανόνες χρηστής διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού. Όσα προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση (γ) εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Πιστωτικά Ιδρύματα της παρούσας περίπτωσης.

ε) Η άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου, που απορρέουν από τη συμμετοχή Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, η άσκηση των οποίων είχε ανατεθεί με οποιονδήποτε τρόπο στο “Τ.Χ.Σ.”. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων και με την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με τους ανωτέρω Φορείς.

Ως πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών τραπεζών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα αδειοδοτημένα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων τους στην αλλοδαπή, καθώς και οι θυγατρικές αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Η “ΕΕΤΣ” ενεργεί βάσει ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον τραπεζικό τομέα και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΔΕΑΔΙΧ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ, όπως αυτή κάθε φορά επικαιροποιείται.

4. Στο σκοπό της “ΕΕΤΣ” εντάσσονται και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πράξεων και αποφάσεων των οργάνων της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων.

5. Η “ΕΕΤΣ” εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, δυνάμενη να παραταθεί, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της.
Άρθρο 36

Ειδικές διατάξεις για τις λοιπές θυγατρικές


1. Το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του παρόντος, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην Εταιρεία “ΑΘΗΝΑ”. Άλλες δημόσιες επιχειρήσεις δύνανται να ενταχθούν στη διαδικασία του παρόντος άρθρου με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που περιλαμβάνει και κάθε τυχόν άλλη αναγκαία πρόβλεψη για τα σχετικά κριτήρια και τη διαδικασία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο ή πρόσωπο διασφαλίζει την ολοκλήρωση των αναγκαίων για τις μεταβιβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ενεργειών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων εγγραφών στο βιβλίο μετόχων, για τις μη εισηγμένες εταιρείες και των αντίστοιχων καταχωρήσεων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων,

3. Το καταστατικό των εταιριών, οι μετοχές των οποίων μεταβιβάζονται δυνάμει του παρόντος άμεσα ή έμμεσα στο σύνολό τους ή εν μέρει στην Εταιρεία, τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των λοιπών θυγατρικών, οι μετοχές των οποίων μεταβιβάζονται εν όλω ή εν μέρει κατά το παρόν άρθρο στην Εταιρεία, αλλά και των θυγατρικών αυτών, εκλέγονται από τη συνέλευση των μετόχων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των λοιπών θυγατρικών, προτείνεται προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών στην Εταιρεία, η οποία ασκεί τα δικαιώματα διορισμού ή ψήφου στη γενική συνέλευση των εταιρειών αυτών προς την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ. ΣΥ. Α.Ε. προτείνεται προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών στον Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος ασκεί τα δικαιώματα διορισμού ή ψήφου στη γενική συνέλευση των εταιρειών αυτών προς την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Για τη διευκόλυνση της επιλογής των υπολοίπων υποψηφίων μελών για τα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών θυγατρικών: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συστήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, αποτελούμενη από μέλη του, η οποία θα προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποψηφιότητες μελών για διορισμό στα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών θυγατρικών, όπου αυτό απαιτείται. β) Ο μέγιστος αριθμός των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι τα πέντε (5), και περιλαμβάνει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εμπειρία στη διοίκηση Δημόσιων Επιχειρήσεων, ή εμπειρία σε κλάδους στους οποίους η Εταιρεία έχει παρουσία μέσω των λοιπών θυγατρικών της ή εμπειρία σε άλλα θέματα όπως κριθεί απαραίτητο, σε συνάφεια με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού, γ) Η διαδικασία που ακολουθείται από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων αναλύεται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό. Κατά τον προσδιορισμό του τρόπου άσκησης του μετοχικού δικαιώματος για το διορισμό των διοικητικών συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα πρέπει να λάβει υπόψη τις αρχές του Εσωτερικού Κανονισμού σχετικά με το διορισμό μελών διοικητικών συμβουλίων, την καταλληλότητα των υποψηφίων σχετικά με τις απαιτήσεις διοίκησης των λοιπών θυγατρικών (Αποστολή Δημόσιας Επιχείρησης, Δήλωση Δεσμεύσεων, κ.α), την αποφυγή διακρίσεων, την ανεξαρτησία, και τα επαγγελματικά κριτήρια που κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού κάθε μίας εκ των λοιπών θυγατρικών.

Οι παρούσες διατάξεις σχετικά με την επιλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών, υπερισχύουν οποιασδήποτε κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών των δημοσίων επιχειρήσεων στην Εταιρεία δεν επηρεάζει αφ΄ εαυτής τους όρους εργασίας των εργαζομένων σε αυτές.

6. α) Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιλαμβάνει λεπτομερές πλαίσιο («Μηχανισμός Συντονισμού») για τη διακυβέρνηση των λοιπών θυγατρικών, ως προς: αα) τον προσδιορισμό της αποστολής των δημοσίων επιχειρήσεων, ββ) τη θέσπιση στόχων για τα Διοικητικά Συμβούλια αυτών και γγ) τη συμμετοχή των λοιπών θυγατρικών στην αναπτυξιακή στρατηγική του κράτους. Το πλαίσιο αυτό θα αντανακλά τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές διακυβέρνησης των δημοσίων επιχειρήσεων. Θα περιλαμβάνει, επίσης, λεπτομερές πλαίσιο ως προς την άσκηση δραστηριοτήτων που αποτελούν ειδικές υποχρεώσεις, όπως αυτές που συνιστούν υπηρεσίες που εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον («πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων»), συμπεριλαμβανομένων των Υ.Γ.Ο.Σ.

β) Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων ρυθμίζει το συντονισμό, ως προς τα ζητήματα που αναλύονται κατωτέρω, μεταξύ της Εταιρείας και κάθε δημόσιας επιχείρησης, αλλά και των δημοσίων αρχών, οι οποίες, στη διαδικασία αυτή, εκπροσωπούνται από ειδική προς τούτο Επιτροπή, που συγκροτείται από τα εποπτεύοντα αρμόδια Υπουργεία.

γ) Ειδικότερα, το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων προβλέπει τη συγκρότηση ενός μηχανισμού ο οποίος θα καθορίζει, σε γενικές γραμμές, κατά πόσο είναι αναγκαία η επιβολή ειδικών υποχρεώσεων στη σχετική δημόσια επιχείρηση προκειμένου το Κράτος να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους του στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ή προκειμένου να εξυπηρετηθεί το γενικό συμφέρον.

δ) Κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο να επιβληθούν ειδικές υποχρεώσεις, το πλαίσιο αυτών περιλαμβάνει μηχανισμούς για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών και λειτουργικών στόχων και των δεικτών απόδοσης της δημόσιας επιχείρησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των στρατηγικών στόχων αυτής και να διασφαλισθεί η εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος. Επίσης, θα προβλέπει την κοστολόγηση και χρηματοδότηση των ειδικών υποχρεώσεων. Τα ως άνω στοιχεία θα καθορίζονται στις συμβάσεις απόδοσης και στόχων.

ε) Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων μπορεί να καθορίζει περαιτέρω ειδικές υποχρεώσεις.

στ) Καμία δημόσια επιχείρηση δεν υποχρεούται να αναλάβει δραστηριότητες, τις οποίες δεν θα αναλάμβανε στο σύνηθες πλαίσιο της επιχειρηματικής της πρακτικής, εκτός εάν αυτές έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων.

7. Η Εταιρεία μπορεί να θέτει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων, τη μείωση λειτουργικών εξόδων, μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, την αύξηση των εσόδων μέσω της επέκτασης της πελατειακής βάσης, της διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών ή και με επενδύσεις σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

8. Κάθε ρύθμιση, δυνάμει της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει οιασδήποτε μορφής οικονομική ενίσχυση σε δημόσια επιχείρηση, η οποία μεταβιβάζεται στην Εταιρεία ή σε θυγατρικές της, πρέπει να συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων και παραμένει σε ισχύ.


Άρθρο 37

Συμβάσεις παραχώρησης

1. Μεταβιβάζονται στην Εταιρεία αυτοδικαίως οι συμβάσεις παραχώρησης των σύμφωνα με τον παρόντα νόμο λοιπών θυγατρικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να μεταβιβάζεται στην Εταιρεία η δυνατότητα να συνάπτει ή να ανανεώνει συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες σχετίζονται με τις δημόσιες επιχειρήσεις, οι μετοχές των οποίων μεταβιβάζονται σε αυτή. Το Ελληνικό Δημόσιο, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Εταιρείας, δύναται να αποφασίζει τη συνυπογραφή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου, συμβάσεων παραχώρησης περιουσιακών δικαιωμάτων, άυλων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, μόνο ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ίδιο. Με την ίδια πράξη ορίζονται και εξουσιοδοτούνται τα αρμόδια όργανα για τη συνυπογραφή των ως άνω συμβάσεων ως προς τους συγκεκριμένους όρους μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 38 του παρόντος προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα από το ΤΑΙΠΕΔ στην Εταιρεία τα περιουσιακής φύσης δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, τα οποία είχαν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει της υπ’ αριθμ. 195/2011 (Β΄2501) απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων σχετικά με το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, των δικαιωμάτων που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια και υπό τους όρους που θα καθορίζονται στη σχετική σύμβαση παραχώρησης.


Άρθρο 38.

Μέθοδοι και διαδικασία αξιοποίησης - Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο


1. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της μπορούν να μετέρχονται όλες τις μεθόδους που κρίνονται κατάλληλες προκειμένου, κατά τρόπο επαγγελματικό, να διαχειρίζονται, να διατηρούν, να αυξάνουν την αξία και να αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία με σκοπό το δημόσιο συμφέρον.

2. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δύνανται να προβαίνουν στη μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων, την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ή αξιοποίησής τους, την ανάθεση της διαχείρισής τους, τη σύσταση επί αυτών οποιουδήποτε πραγματικού η προσωπικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων οριζόντιας ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης. Η Εταιρεία δύναται επιπλέον να προβαίνει σε τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 14 του ν. 3156/2003 (Α΄157), και την έκδοση τίτλων ανταλλάξιμων με μετοχές, υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση αυτών των τίτλων δεν αυξάνει το δημόσιο χρέος, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή της συναφούς άμεσης θυγατρικής, αποφασίζει τις πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης και τη διαδικασία για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων προκειμένου να συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντιστοίχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα οποία θα οδηγήσουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

4. Πριν από την αξιοποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή των άμεσων θυγατρικών της, απαιτείται να γίνει τελική αποτίμηση της αξίας του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτονται με σκοπό την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, εφόσον το τίμημα ή τα έσοδα από την αξιοποίηση υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), ευρώ, με την εξαίρεση των συμβάσεων των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου.

6. Ο προσυμβατικός έλεγχος μπορεί να ασκηθεί συνολικά για συγκεκριμένη κατηγορία συμβάσεων, εφόσον έχουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναλυτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ο τύπος της σύμβασης και η διαδικασία για την εύρεση των αντισυμβαλλομένων από την αρχή της διαδικασίας αυτής μέχρι την επιλογή των υποψηφίων και την ανάθεση της σύμβασης στους αντισυμβαλλομένους. Στην περίπτωση αυτή, ο προσυμβατικός έλεγχος για σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης, η οποία εμπίπτει στην κατηγορία των ανωτέρω συμβάσεων απαιτείται μόνο στο βαθμό που υπάρχει απόκλιση από τον τύπο της σύμβασης ή τη διαδικασία που έχει κοινοποιηθεί και εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

7. Όσον αφορά στις πωλήσεις κινητών αξιών, οι οποίες είναι εισηγμένες ή βρίσκονται στο στάδιο της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε Οργανωμένη Αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007, η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της, δύνανται , σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, να αναθέσουν σε πιστωτικά ιδρύματα ή τράπεζες επενδύσεων την ανεύρεση αγοραστών μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building), με ή χωρίς υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος ή της τράπεζας επενδύσεων που θα αναλάβει την εν λόγω διαδικασία για αγορά του ποσοστού των κινητών αξιών που δεν θα καταστεί δυνατόν να διατεθεί σε τρίτους επενδυτές.

8. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη του προοιμίου του παραρτήματος Ε΄ του παρόντος νόμου μπορεί να αποδέχεται δημόσιες προσφορές κινητών αξιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (Α΄ 106) για τις συμμετοχές που διαθέτει στις λοιπές θυγατρικές.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, τον προσυμβατικό έλεγχο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου υποκαθιστά, σε σχέση με όλες τις προβλέψεις της παραγράφου 5, η γνώμη του Συμβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή, σε περίπτωση κωλύματός του, από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, και παρίσταται στις σχετικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών του. Ο Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλείται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να παραστεί στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για θέμα της παραγράφου 8 είκοσι τέσσερις (24) ώρες και για θέμα της παραγράφου 7 σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση αντίστοιχα. Στην περίπτωση δε της παραγράφου 7, ταυτόχρονα με την κλήση του κοινοποιείται υποχρεωτικά το σχετικό πληροφοριακό δελτίο και η έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για θέμα της παραγράφου 8, η γνώμη του Συμβούλου θα διατυπώνεται προφορικά κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και θα καταχωρίζεται αυτολεξεί στα πρακτικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η γνώμη του Συμβούλου θα διατυπώνεται εγγράφως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

10. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δύναται, για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, να συνάπτουν οποιαδήποτε σύμβαση, όπως ενδεικτικά, συμβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συμβάσεις μετόχων και συμβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων, συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να συνομολογούν κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό την επαύξηση της αξίας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Οι συμβάσεις της παραγράφου αυτής συνάπτονται με διαφανείς διαδικασίες και όρους αγοράς και το κόστος που συνδέεται με τη σύναψή τους περιλαμβάνεται στο λειτουργικό κόστος της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, και αφαιρείται από τα έσοδα που εισπράττονται από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων. Οι εν λόγω συμβάσεις δεν πρέπει να οδηγούν σε αύξηση του δημοσίου χρέους, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat.

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ της Εταιρείας ή των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.


Άρθρο 39

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας και Διαφάνειας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων ετήσια έκθεση ανάλυσης των πεπραγμένων του για τη σχετική περίοδο, η οποία συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προσκαλείται σε συνεδριάσεις ενώπιον της Βουλής για να την ενημερώνει για κάθε σχετικό θέμα που ζητηθεί.

3. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, παρουσιάζονται στη Βουλή σε δημόσια ακρόαση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της.

4. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα μέλη των οργάνων διοίκησης των άμεσων θυγατρικών της, καθώς και τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως εξειδικεύεται στις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

5. Εφόσον κριθεί ότι η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της αποτελούν Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οι διατάξεις του ν. 4270/2014 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις για την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται μόνο ως προς την υποβολή: α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά), γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ετήσια μεγέθη). Κατά τα λοιπά, η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της εξαιρούνται από κάθε άλλη διάταξη που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν ταξινομηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.


Άρθρο 40

Θέματα προσωπικού της Εταιρείας και Άμεσων θυγατρικών της

1. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με σχέση εντολής ή και με σύμβαση έργου.

2. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άμεσες θυγατρικές της, προσωπικού από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα για διάστημα έως τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί μία φορά, με το ίδιο χρονικό όριο. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα αποσπάσεων μεταξύ δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143.). Το κόστος της μισθοδοσίας του/της αποσπασμένου/νης βαρύνει την Εταιρεία. Επιτρέπεται επίσης, η απόσπαση προσωπικού από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.


Άρθρο 41

Καταστατικό

Κυρώνεται το Αρχικό Καταστατικό της Εθνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών που έχει ως εξής: ««ΑΘΗΝΑ – Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών Α.Ε.»


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ – Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών Α.Ε.». Για συναλλαγές στην αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «……», και διακριτικό τίτλο «…...».


Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου που μεταβιβάζεται σε αυτήν χάριν του δημοσίου συμφέροντος όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στις διατάξεις του ιδρυτικού της νόμου («Νόμος»). Η Εταιρεία συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό και συγκεκριμένα προκειμένου να χρησιμοποιεί τη Δημόσια Περιουσία ως εχέγγυο για να αντλεί πόρους που θα κατευθύνονται στη χρηματοδότηση α) δημόσιων επενδύσεων που αναδεικνύουν την ίδια την Δημόσια Περιουσία, σε συνεργασία κατά περίπτωση με ιδιώτες, και β) ιδιωτικών επενδύσεων

2. Στο πλαίσιο του σκοπού της, η Εταιρεία, κατέχει συμμετοχές του δημοσίου σε επιχειρήσεις του ν. 3429/2005, τις οποίες διαχειρίζεται επαγγελματικά επαυξάνει την αξία τους και αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται, σύμφωνα με το παρόν, από την Εταιρεία: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και τις κοινές αξίες της Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία:

α) διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία αποβλέποντας στη μακροπρόθεσμη επαύξηση της αξίας τους, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας,

β) προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών και δύναται να επιχειρεί κάθε πράξη ή ενέργεια, η οποία αναφέρεται στον Νόμο και στο παρόν Καταστατικό.


Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται Δήμος του νομού Αττικής.


Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται στα τριάντα (30) χρόνια.


Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ και κατανέμεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

4. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις του μοναδικού μετόχου με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.


Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 ΑΚ.


Άρθρο 7

Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές.

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, λειτουργεί και έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 30 του Νόμου για την Εταιρεία.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι προσκλήσεις για τη σύγκλισή της συντάσσονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.


Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, εκλέγονται και παύονται από τη Γενική Συνέλευση, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Νόμο για την Εταιρεία.


Άρθρο 10

Συγκρότηση, Συνεδριάσεις και Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου


1. Αφ’ής στιγμής εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Νόμου για την Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και συγκροτείται σε σώμα, και καθορίζει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των μελών του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Νόμου.

3. Η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο ρυθμίζονται στο άρθρο 31 του νόμου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εν όλω ή εν μέρει άσκηση της εξουσίας διαχείρισης και εκπροσώπησης σε σχέση με τις τρέχουσες υποθέσεις της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν του διευθύνοντος συμβούλου και μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, και να καθορίζει την έκταση των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων τους.

5. Ο Πρόεδρος και ο τυχόν εκλεγόμενος αναπληρωτής του έχουν τις εξουσίες που προβλέπονται στο Νόμο, στον ν. 4548/2018, και οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητές τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση όσο συχνά όσο απαιτούν οι εργασίες της Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή τον τυχόν αναπληρωτή του με ανακοίνωση του χρόνου, του τόπου και της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης η οποία κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) ή τηλεομοιοτυπίας (fax), τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο τυχόν αναπληρωτής προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται επίσης να συγκαλείται από δύο (2) μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

7. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ζητήσει τη σύγκλησή του, οποιοδήποτε στέλεχος της Εταιρείας, καθώς επίσης και ειδικοί και εξωτερικοί σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί, να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις, μέσω γραπτής διαδικασίας ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

8. Στις συνεδριάσεις που λαμβάνουν χώρα με τη φυσική παρουσία των συνευρισκομένων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων θα υπογράφονται από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ήταν παρόντα. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκδίδονται από τον Πρόεδρο, τον τυχόν αναπληρωτή του και κάθε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που μπορεί να έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.


Άρθρο 11

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και τυχόν άλλες που του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

α.Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξωδικαστικά, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης αυτής στις Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών της ψηφίζοντας κατά τον τρόπο που τον έχει εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.», και στο τέλος της περίπτωσης θ΄ προστίθενται οι λέξεις: «,καθώς και των λοιπών θυγατρικών στις οποίες ασκεί τα απαραίτητα δικαιώματα ψήφου.

β. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει τις δραστηριότητές της και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις εντός των ορίων του καταστατικού και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας προκειμένου να διαχειρίζεται τα καθημερινά ζητήματα.

γ. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις και συστάσεις που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και για τη δημιουργία σχεδίου δράσης.

δ. Προετοιμάζει και υπογράφει συμβάσεις μέχρι του ποσού που καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ. Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ενθάρρυνση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τη σύνταξη οργανογραμμάτων και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που κατά την κρίση του είναι απαραίτητα.

ζ. Εκτελεί όλες τις πράξεις που σχετίζονται με τη συνήθη διοίκηση της Εταιρίας.

η. Προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας εκτός από το διορισμό των ανώτερων στελεχών της Εταιρείας τα οποία διορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 31 του Νόμου.

θ. Αξιολογεί και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου των άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας.

ι. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και φροντίζει και συντονίζει για την εφαρμογή του.

ια. Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο τριμηνιαίες εκθέσεις επί των πεπραγμένων της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο . του Νόμου.

ιβ. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση το κάθε τυχόν σχέδιο αναδιοργάνωσης των άμεσων θυγατρικών.

ιγ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό με τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατόπιν προσυπογραφής από το Υπουργικό Συμβούλιο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ιδ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό με τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατόπιν προσυπογραφής από το Υπουργικό Συμβούλιο την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

ιε. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό με τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατόπιν προσυπογραφής από το Υπουργικό Συμβούλιο τη σύσταση νέων άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας.


Άρθρο 12

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο … του Νόμου.


Άρθρο 13

Οικονομικό Έτος


Η διάρκεια του οικονομικού έτους είναι δώδεκα (12) μήνες, με αρχή την 1η Ιανουαρίου και λήξη την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.


Άρθρο 14

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έλεγχος αυτών Διάθεση Κερδών

1. Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ο έλεγχος αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με το Νόμο.

2. Τα έσοδα της Εταιρείας θα χρησιμοποιούνται προς κεφαλαιακή ενίσχυση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.


Άρθρο 15

Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου και συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 4548/2018.


Μεταβατικές Διατάξεις


Άρθρο 16

Κάλυψη και Καταβολή του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

Η κάλυψη και η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Νόμου.


Άρθρο 17

Πρώτο οικονομικό έτος

Κατ’ εξαίρεση, το πρώτο οικονομικό έτος της Εταιρείας θα εκκινήσει από την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2020.


Άρθρο 18

Ελεγκτές

Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Ελεγκτών και ο διορισμός τους θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρου 32 του Νόμου.


Άρθρο 20

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Η λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του ν. 4336/2015. »


Άρθρο 42

Κυρώνεται το Καταστατικό της ΕΕΤΣ που έχει ως εξής:


«ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Εταιρεία Τραπεζικών Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΕΤΣ)».

Άρθρο 2

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας προβλέπεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Νόμου για την «ΑΘΗΝΑ – Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών» (ο Νόμος) και έγκειται στη διαχείριση των νομικών προσώπων που μεταβιβάζονται δυνάμει του Νόμου στην ΕΕΤΣ.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται Δήμος εντός του νομού Αττικής.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης. 2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

Άρθρο 7

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τεσσάρων (4) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.

Άρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, ορίζοντας τον αναπληρωτή του Προέδρου που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 11

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 12

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Έλεγχος αυτών Διάθεση κερδών

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Η διάθεση των κερδών γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο.

Γενική Διάταξη

Άρθρο 13

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 14

Κάλυψη και καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

Το προβλεπόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκ τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ θα καλυφθεί από την «ΑΘΗΝΑ – Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών ΑΕ» τοις μετρητοίς.

Άρθρο 15

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 16

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΘΗΝΑ – Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών ΑΕ σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο.


Άρθρο 17

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Η λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ –

«Δ.Ε.Α.Δ.Ι.Χ. - ΟΔΥΣΣΕΑΣ»


Άρθρο 43

Σύσταση εταιρείας

1. Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ» και τον ειδικό τίτλο «Δ.Ε.Α.Δ.Ι.Χ. - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (στο εξής η Εταιρεία).

2. Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα νόμο και τον ν. 4548/2018 (Α’ 104) και λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.


Άρθρο 44

Καταστατικό

Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής:


«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Νομική μορφή

1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας.

2. Η εποπτεία της Εταιρείας ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με απόφαση της οποίας εξειδικεύεται το πλαίσιο εποπτείας της, όσον αφορά τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, τους όρους τοποθέτησης διαθεσίμων και την περιγραφόμενη απο τον Ν.4354/2015 δραστηριότητα της.

3. Η Εταιρεία μπορεί να ανοίγει Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης και Διαθέσιμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Τα κεφάλαια που τίθενται στη διάθεση και διαχειρίζεται η Εταιρεία προς εκπλήρωση του σκοπού της, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, τηρούνται επ’ ονόματι της Εταιρείας σε χωριστούς λογαριασμούς, διακεκριμένους μεταξύ τους αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν. Οι λογαριασμοί αυτοί κινούνται από την Εταιρεία αποκλειστικώς προς εξυπηρέτηση του σκοπού σύστασης του κάθε λογαριασμού.

5.Οι λογαριασμοί της παραγράφου 2 είναι ακατάσχετοι ως προς τους δανειστές της Εταιρείας. Σε περίπτωση εκκαθάρισης για οποιονδήποτε λόγο της Εταιρείας, το περιεχόμενο των λογαριασμών αυτών δεν αποτελεί μέρος της προς διανομή εταιρικής περιουσίας.

6.Η εποπτεία της Εταιρείας, όσον αφορά τη χάραξη της πολιτικής της και του προγράμματος δράσης της, καθώς και για θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της και για την υλοποίηση του σκοπού της, ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας.

Άρθρο 2

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Α.Ε.» και φέρει το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Α.Δ.Ι.Χ.-ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ε.». Στις διεθνείς συναλλαγές της η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «ODYSSEUS-HELLENIC NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY» και το διακριτικό τίτλο «ODYSSEUS - HENAMA SA» ή πιστή μετάφραση αυτών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.


Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί ως έδρα να ορίζεται άλλος δήμος της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους.


Άρθρο 4

Σκοπός

1.Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους στο πλαίσιο της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής συνοχής και εν γένει η δημιουργία επαρκών προϋποθέσεων:

α) εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος σύμφωνα με την 2014/59/ΕΕ Ευρωπαϊκή Οδηγία

β) προστασίας της πρώτης κατοικίας και των εν λειτουργία πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014,

γ) διατήρησης των δικαιωμάτων των δανειοληπτών επανένταξης σε καθεστώς εξυπηρέτησης του χρέους τους σε βάθος χρόνου, και

δ) συγκράτησης εντός της εγχώριας οικονομίας των υπεραξιών που θα προκύψουν μελλοντικά στην εγχώρια αγορά ακινήτων


2.Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να αναπτύσσει τις εξής δράσεις:

α) απόκτηση και διαχείριση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τα αρθ. 1 παρ. 1α, αρθ. 2 παρ.2 εδ. β και αρθ..3 του Ν.4354/2015

β) συμμετοχή στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με το αρθ. 3 παρ. 2α του Ν. 4649/2019

γ) παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων

δ) έκδοση συναλλαγματικών, ομόλογων ή ομολογιών, ή άλλων αξιόγραφων ή τίτλων για λογαριασμό της Εταιρείας

ε) ρευστοποίηση πάσης φύσεως περιουσιακών δικαιωμάτων, στην οποία περιέρχονται μετά την απόκτηση απαιτήσεων ενυπόθηκων δάνειών και πιστώσεων στρατηγικών κακοπληρωτών.

στ) αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στην κυριότητα, νομή και κατοχή της.

η) άσκηση δραστηριοτήτων συναφών προς των ανωτέρω, πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος η Εταιρεία εκδίδει ομολογιακούς τίτλους υπέρ των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που μεταβιβάζουν στην Εταιρεία τις απαιτήσεις τους από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις, τουλάχιστον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της ονομαστικής αξίας των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων.

4. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προστασίας της πρώτης κατοικίας, της μικρής, πολύ μικρής και μεσαίας επιχείρησης, η Εταιρεία ιδρύει ανά την Επικράτεια περιφερειακές Συμμετοχικές Επιτροπές Διαλογής και Εντοπισμού Στρατηγικών Κακοπληρωτών (Σ.Ε.Δ.Ε.Σ.Κ.)

α) Οι Σ.Ε.Δ.Ε.Σ.Κ. οποίες καλούν τους οφειλέτες των οποίων οι απαιτήσεις μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία να παρέχουν την άδεια σε αυτήν να έχει πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και τα πάσης φύσεως εισοδήματα τους καθώς επίσης και στην άρση του τραπεζικού απορρήτου του αρθ. 1 του Ν. 1059/1971. Μη χορήγηση άδειας πρόσβασης στα προαναφερόμενα στοιχεία ισοδυναμεί με απένταξη από τον μηχανισμό προστασίας.

β) Οι Σ.Ε.Δ.Ε.Σ.Κ αναπτύσσουν πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικές πλατφόρμες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την απευθείας υποδοχή των οικονομικών, περιουσιακών και τραπεζικών στοιχείων των οφειλετών και ορίζουν την καταβολή μηνιαίας Εισφοράς Διατήρησης Δικαιώματος Χρήσης και Ιδιοκτησίας σε κάθε οφειλέτη που εντάσσεται στον μηχανισμό προστασίας με γνώμονα τις τιμές των μισθωμάτων της περιοχής και το διαθέσιμο εισόδημα του.

γ) Οι Σ.Ε.Δ.Ε.Σ.Κ. απαρτίζονται από εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, εντεταλμένους του Υπουργείου Οικονομικών, εκπροσώπους των τραπεζών και κατά τουλάχιστον στο ένα-τρίτο κληρωτούς πολίτες

δ) Οι Σ.Ε.Δ.Ε.Σ.Κ. ενεργούν με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό ώστε:

(Ι) να εντοπίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στη βάση εσωτερικού κανονισμού που θεσπίζει τα σχετικά κριτήρια με τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο, και

(ΙΙ) να ορίσουν το ποσόν της μηνιαίας Εισφοράς Διατήρησης Δικαιώματος Χρήσης και Ιδιοκτησίας που θα πρέπει να καταβάλει κάθε οφειλέτης που εντάσσεται στον μηχανισμό προστασίας. Η μηνιαία αυτή Εισφορά Διατήρησης Δικαιώματος Χρήσης και Ιδιοκτησίας θα ορίζεται ανάλογα με τα εμπορικά μισθώματα αντίστοιχων ακινήτων της περιοχής αλλά δεν θα ξεπερνά το ένα τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματος του οφειλέτη.

5. Με την απόκτηση των απαιτήσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων,

α) η Εταιρεία απομειώνει την οφειλή της απαίτησης στην αξία με την οποία απέκτησε την απαίτηση από το μεταβιβάζων Πιστωτικό Ίδρυμα.

β) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δύναται να καταβάλει επιπλέον χρηματικό ποσό από αυτό της ορισθείσας Εισφοράς Διατήρησης Δικαιώματος Χρήσης και Ιδιοκτησίας τότε αυτό λογίζεται ως τοκοχρεολύσιο και απομειώνει σταδιακά την οφειλή του. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται εντόκως με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας .

γ) Ο οφειλέτης δύναται να εκμεταλλεύεται το ακίνητο του και να μεταβιβάζει την απαίτηση του απ’ αυτό, ως δανειστής πλέον, στην Εταιρεία με σκοπό να απομειώνει τμηματικά το χρέος του απέναντι σ’ αυτήν. Η αξία της ανωτέρω απαίτησης θα καλύπτει πρωτίστως τα πάσης φύσεως λειτουργικά έξοδα που θα προκύπτουν από τη χρήση του εν λόγω ακινήτου ενώ το υπόλοιπο θα διατίθεται για τη κάλυψη του χρέους που θα έχει μεταβιβαστεί ήδη στην Εταιρεία με τον τρόπο που αναφέρεται στο παρόντα νόμο. Η παραπάνω σύμβαση θα έχει τη νομική μορφή της εκχώρησης κατά τον Αστικό κώδικα (άρθρο 455 επ. ΑΚ). Σε περίπτωση εκχώρησης της απαίτησης όπως προβλέφθηκε ανωτέρω, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της Εισφοράς Διατήρησης Δικαιώματος Χρήσης και Ιδιοκτησίας έναντι της Εταιρείας, όπως ορίστηκε στο άρθρο 4 παρ. 4 περ. γ’ του νόμου.

δ) Αν από τα στοιχεία που συγκεντρώσουν οι Σ.Ε.Δ.Ε.Σ.Κ. ο οφειλέτης χαρακτηριστεί ως στρατηγικός κακοπληρωτής τότε η Εταιρεία τον καλεί να ρυθμίσει την οφειλή του εντός δέκα (10) ημερών και αν δεν ανταποκριθεί τότε εκκινεί εναντίον του τις προβλεπόμενες από τα αρθρ. 933 κ.επ. του ΚΠολΔ ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης.

ε) Η Εταιρεία κρατά στα βιβλία της απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις έως ότου η τιμή των ενυπόθηκων ακινήτων ξεπεράσει την ονομαστική αξία της απαίτησης. Έως τότε, η ληξιπρόθεσμη δανειακή απαίτηση παύει να τοκίζεται εφόσον οι οφειλέτες καταβάλλουν την οριζόμενη προς τούτο μηνιαία Εισφορά Διατήρησης Δικαιώματος Χρήσης και Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 5

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί εφόσον ο σκοπός της Εταιρείας δεν έχει εκπληρωθεί.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΣΟΔΑ

Άρθρο 6

Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με την έκδοση ονομαστικών μετοχών τις οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Δημόσιο.


Άρθρο 7

Εκδιδόμενοι τίτλοι

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άϋλες, ονομαστικές, ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο είναι δεσμευμένες, αμεταβίβαστες και αδιαίρετες.

2. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων: Α) μετοχές, Β) ομολογίες, Γ) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

3. Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

Άρθρο 8

Έσοδα

1. Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από:

α) Το τίμημα από την Εισφορά Διατήρησης Δικαιώματος Χρήσης των περιουσιακών στοιχείων των ενυπόθηκων απαιτήσεων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτήν.

β) Το τίμημα από την τις καταβληθείσες δόσεις των ρυθμισμένων πλέον απαιτήσεων.

γ) Το τίμημα των ρευστοποιημένων περιουσιακών στοιχείων των στρατηγικών κακοπληρωτών.

δ) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτό.

ε) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.

στ) την επένδυση ή συνεπένδυση των διαθεσίμων της ή άλλων κεφαλαίων που διαχειρίζεται,

στ) τις προμήθειες από τις παρεχόμενες εγγυήσεις και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως η αμοιβή διαχείρισης των ταμείων χαρτοφυλακίων και των μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής.

η) κεφαλαιουχικές και άλλες ενισχύσεις από το Δημόσιο ή φορείς του Δημοσίου,

θ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

2. Τα έσοδα της Εταιρείας διατίθενται για:

α) Την αποπληρωμή των εκδοθέντων ομολογιών στα Πιστωτικά Ιδρύματα.

β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.

γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.

δ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.

3. Η τιμολογιακή πολιτική και οι χρεώσεις της Εταιρείας είναι σύμφωνες με τους κανόνες της αγοράς κατά τη συνήθη συναλλακτική πρακτική. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται η πιστοληπτική και τιμολογιακή της πολιτική.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Άρθρο 9

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ν. 4548/2018). Εκτός από αυτές τις αρμοδιότητες, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι αρμόδια να εγκρίνει, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Οικονομικών.


Άρθρο 10

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας. Αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της, καθώς και την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού της.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος, να αναθέτει μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, με εξαίρεση τις εξουσίες εκείνες που ασκούνται συλλογικά, στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, καθώς επίσης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του και την έκταση της σχετικής ανάθεσης.

Άρθρο 11

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1α. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, και η θητεία τους είναι πενταετής. Η Γενική Συνέλευση ορίζει μεταξύ αυτών και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι και Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών της εταιρειών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ως ανεξάρτητα μέλη νοούνται αυτά τα οποία δεν έχουν εξάρτηση με την Εταιρεία με την έννοια ότι:

αα) δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της ή με άλλη επιχείρηση που συνδέεται εμπορικά με την Εταιρεία, σχέση που, από τη φύση της, επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, ιδίως, όταν η επιχείρηση αυτή είναι σημαντικός πελάτης η προμηθευτής της Εταιρείας,

ββ) δεν κατέχουν θέση Προέδρου του Δ.Σ., εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ή διευθυντικού στελέχους στην Εταιρεία ή σε επιχείρηση που συνδέεται με την Εταιρεία με σχέση μητρικής – θυγατρικής,

γγ) δεν διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτήν με σχέση μητρικής – θυγατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018,

δδ) δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας ή επιχείρησης, που συνδέεται με αυτήν με σχέση μητρικής-θυγατρικής.

1β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα αξιοπιστίας, ακεραιότητας και πείρας, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας και να διαθέτουν επαρκή χρόνο για την ενασχόληση με τις υποθέσεις της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου πρέπει να εξασφαλίζει ότι, τα μέλη του διαθέτουν ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών ως προς τα αντικείμενα της Εταιρείας, ιδίως, σε θέματα σχεδιασμού και άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, επενδυτικά, διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης κεφαλαίων, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και η άσκηση εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της.

1γ. Ο διευθύνων σύμβουλος και ο Πρόεδρος επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος που ανακοινώνει η Εταιρεία. Τη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων διεξάγει η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων μελών με τη συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας συμβούλων ειδικευμένη στην πρόσληψη στελεχών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας της περίπτωσης β΄. Η τελική επιλογή και ο ορισμός του διευθύνοντα συμβούλου και του Προέδρου γίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

1δ. Δεν μπορεί να επιλέγεται ως μέλος οργάνων της Εταιρείας ή να είναι μέλος των οργάνων αυτής πρόσωπο που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για: αα) τοκογλυφία, απιστία, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία και δωροδοκία και ββ) φορολογικά αδικήματα, αδικήματα της νομοθεσίας: ααα) νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βββ) περί εταιρειών, γγγ) πτώχευσης και αφερεγγυότητας, δδδ) αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων πληρωμής στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αδικήματα χειραγώγησης της αγοράς και πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Η αμετάκλητη καταδίκη μέλους οργάνου της εταιρείας για τις ως άνω πράξεις έχει ως συνέπεια την έκπτωσή του από τη θέση μέλους του οργάνου.

1ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη των επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται μόνο από τον νόμο, τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας και τη συνείδησή τους.

2. Οι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι από τη Γενική Συνέλευση και ελευθέρως ανακλητοί από αυτήν.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.

4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον διευθύνοντα σύμβουλο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που απαιτούν τη συνδρομή της ιδιότητας του συμβούλου, στέλεχος της Εταιρείας που ορίζεται από τον ίδιο ή, αν τούτο δεν είναι εφικτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Αν ο διευθύνων σύμβουλος παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του πέραν του τριμήνου, συγκαλείται γενική συνέλευση, με θέμα την εκλογή διευθύνοντος συμβούλου. Με την εκλογή του νέου διευθύνοντος συμβούλου ο παλαιός εκπίπτει από τη θέση του.

6. Εάν μείνει κενή η θέση Συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πριν λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι δεν συνιστούν τη νόμιμη προς λήψη αποφάσεων απαρτία, να ορίσει προσωρινό ή προσωρινούς αντικαταστάτες μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε αυτή αποφασίζει οριστικά. Τυχόν αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν θίγει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

7. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί πρόσωπο που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 12

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα στον τόπο της έδρας της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιείται, με οποιονδήποτε τρόπο στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η άρνησή τους καταγράφεται στα πρακτικά.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά οριζόμενο από τον ίδιο για το σκοπό αυτόν.

Άρθρο 13

Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως τα αυτοπροσώπως παριστάμενα μέλη δύνανται να είναι λιγότερα των τεσσάρων.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

3. Κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόν μέλος μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο με έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπικό μήνυμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα) του απουσιάζοντος μέλους, η οποία (εξουσιοδότηση) μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο του αυτού μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης της δικής του.

4. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

5. Το μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι έχει υποβάλλει την παραίτησή του, η οποία συντελείται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφασή του στα πρακτικά του.

Άρθρο 14

Αμοιβές και αποζημιώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε άλλα συλλογικά όργανα της Εταιρείας ή ομάδες εργασίες.

Άρθρο 15

Ευθύνη και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, για τα οποία έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητά τους ως Συμβούλων. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για δέκα έτη μετά την αποχώρησή τους από τη θέση αυτή.

3. Απαγορεύεται σε Συμβούλους, που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας και σε Διευθυντές της, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση κατά το άρθρο 98 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

4. Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 16

Διαχείριση

1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η πρώτη διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από την σύσταση της Εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τα οριζόμενα στους νόμους 4308/2014 και 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Ο προϋπολογισμός και τυχόν ανακατανομή κονδυλίων υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών.

Άρθρο 17

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας, ασκούνται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, που είναι γραμμένοι στα μητρώα του άρθρου 13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, κάθε χρόνο, μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτώνλογιστών που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών λογιστών, εγκρίνοντας συγχρόνως και το ποσό της αμοιβής της, η οποία οφείλει να αναθέτει, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, την ευθύνη του ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή, διορίζοντάς τον για το σκοπό αυτόν, καθώς και τον αναπληρωτή του.

3. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4548/2018.

4. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές υποδεικνύουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα που τυχόν πρέπει να λάβει και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της νομοθεσίας ή του Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στον εποπτεύοντα Υπουργό.

5. Μετά τη λήξη της χρήσεως, ελέγχουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους. Στην έκθεση αυτή, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών, εκτίθεται με σαφήνεια εάν ο ισολογισμός απεικονίζει πράγματι την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχόμενης χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαρκούσης της χρήσεως.

6.Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της Εταιρείας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με επιμέλεια και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και των τρίτων σε αποζημίωση για κάθε ζημία που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους. Η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ


Άρθρο 18

Λόγοι λύσης

Η Εταιρεία λύεται μόνο για τους λόγους των περιπτώσεων α’, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018. Τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται.


Άρθρο 19

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

2. Οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20

Τροποποίηση καταστατικού

1. Για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, πλην των διατάξεων του άρθρου 2, της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και του άρθρου 18, για τις οποίες απαιτείται διάταξη νόμου.

2. Τυχόν τροποποιήσεις του άρθρου 4 του καταστατικού, περί σκοπού, δεν επιτρέπεται να έρχονται σε αντίθεση με τον οριζόμενο στον παρόντα νόμο κύριο σκοπό της Εταιρείας.»Άρθρο 45

Κανονισμός Λειτουργίας

1. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας, με τον οποίο καθορίζονται :

α. Η οργανωτική δομή της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες των λειτουργικών μονάδων και ο τρόπος λειτουργίας τους, οι θέσεις ευθύνης με τα απαιτούμενα προσόντα για καθεμία από αυτές, καθώς και η περιγραφή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

β. Οι κατευθύνσεις και γενική περιγραφή των εργασιών λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσεων και ανάληψης διαχείρισης ταμείων χαρτοφυλακίου κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού προμηθειών και δαπανών.

2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, περιλαμβάνει δε και τις ακόλουθες αρχές που αφορούν:

α. Στην αξιολόγηση του εκάστοτε αναλαμβανόμενου κινδύνου, είτε προέρχονται εκ των εγγυήσεων είτε λοιπών χρηματοοικονομικών εργαλείων και μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής είτε εκ της λειτουργίας της.

β. Στην εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί θέσπισης πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (2014/59/ΕΕ), όπως ισχύουν κάθε φορά.

γ. Στην άσκηση νομικών δικαιωμάτων και ένδικων μέσων για τη διασφάλιση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των γενικότερων συμφερόντων της Εταιρείας.

3. Αμέσως μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στην πρώτη του συνεδρίαση, καταρτίζεται με απόφασή του ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος εγκρίνεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, από τον Υπουργό Οικονομίας.


Άρθρο 46

Θέματα προσωπικού

1. Η Εταιρεία προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ενώ επίσης συνάπτει, βάσει των αναγκών της, και συμβάσεις έργου και έμμισθης εντολής.

2. Ως προς τα θέματα του προσωπικού, η Εταιρεία δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων (α) του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», (β) του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», (γ) του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», (δ) της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως εκάστοτε ισχύουν, ούτε και (ε) κάθε άλλης συναφούς με αυτές διάταξης.

3. Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας. Οι σχετικοί κανόνες του Κανονισμού πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Το προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεσμεύεται από τον νόμο, τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας και τη συνείδηση του. Οι άμεσες θυγατρικές εταιρείες δύναται να εκδίδουν δικό τους Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών ρυθμίζοντας τα ειδικότερα θέματα αυτού με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

4. Το προσωπικό της Εταιρείας υπάγεται στην ασφάλιση των κλάδων συντάξεων και ασθενείας του ΕΦΚΑ.

5. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα της Εταιρείας, από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, για διάστημα έως τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί μία φορά, με το ίδιο χρονικό όριο. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α' 224), ύστερα από αίτηση του δημοσίου υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Το κόστος της μισθοδοσίας του/της αποσπασμένου/νης βαρύνει την Εταιρεία. Ειδικότερα θέματα του αποσπασμένου προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμού Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας για το οποίο ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 47

Έργα Προμήθειες Υπηρεσίες

Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ρυθμίζονται, με την απαραίτητη επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Κανονισμούς, που εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας. Οι Κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν και τις διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών με αξία κάτω των ορίων των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 ν. 4412/2016.

Άρθρο 48

Απαλλαγές προνόμια

Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης της δραστηριότητας και την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επίσης απολαμβάνει όλα τα διοικητικά, οικονομικά και δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Κοινωνική Επιτροπή Επιλογής Ανώτατου Προσωπικού

Άρθρο 49

Σύσταση Κοινωνικής Επιτροπης Επιλογής Ανώτατου Προσωπικού


1. Συνίσταται Μόνιμη Ειδική Κυβερνητική Επιτροπή με την ονομασία "Κοινωνική Επιτροπή Επιλογής Ανώτατου Προσωπικού"

2. Η Κοινωνική Επιτροπή Επιλογής Ανώτατου Προσωπικού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4622/2019.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

'Αρθρο 50

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις για το έτος 2020

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όλες οι επιχειρήσεις που επλήγησαν στη λειτουργία τους από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, από την υποχρέωση καταβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, για τη χρονική περίοδο από 01.03.2020 έως και 31.12.2020.

2. Με την απόφαση της προηγουμένης παραγράφου, καθορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις, ανά κλάδο και περιοχή, τα κριτήρια υπαγωγής επιχειρήσεων και εργοδοτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.


Άρθρο 51

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας δόσεων

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στη λειτουργία τους από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την χρονική περίοδο από 01.03.2020 έως και 31.12.2020. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα παράτασης και αναστολής οι αντίστοιχες οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Άρθρο 52

Κατάργηση της προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και Κατάργηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Καταργούνται τα άρθρα 69 και 71 του νόμου 4172/2013.


Άρθρο 53

Εξορθολογισμός υπολογισμού του Ε.Ν.Φ.ΙΑ

Η διάταξη της παρ. 2Α του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«2Α. Όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται με την παρ. 4 του άρθρου 5, ανέρχεται μέχρι του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ , ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α που προκύπτει είναι μηδενικός.

Όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται με την παρ. 4 του άρθρου 5, ανέρχεται μεταξύ του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του ν. 4223/2013, ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό. (25%)

Όταν η συνολική αξίας της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, ανέρχεται μεταξύ του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) και του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ όπως αυτή προσδιορίζεται με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Νομου 4223/2013 δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο ύψος του φόρου και ισχύουν οι υπάρχουσες διατάξεις του νόμου.

Όταν η συνολική αξίας της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται με την παρ. 4 του άρθρου 5, ανέρχεται άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του ν. 4223/2013, ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α αυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό. (10%)».

Άρθρο 54

Συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

Οι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου: Λήμνος, Ικαρία, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Οινούσσες, Φούρνοι, Θύμαινα, Άγιος Μηνάς, Κάλυμνος, Αστυπάλαια, Κάσος, Τήλος, Σύμη, Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη, Σαριά, Λειψοί, Ψέριμος, Αγαθονήσι, Λέβιθα, Καστελόριζο, Αρκιοί, Γυαλί, Τέλενδος, Φαρμακονήσι, Κίναρος, Θήρα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ρόδος, Σκιάθος, Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος, Σίφνος, Σκόπελος, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Σέριφος, Σίκινος, Ανάφη, Κίμωλος, Φολέγανδρος, Ηρακλειά, Δονούσα, Θηρασία, Σχοινούσα και Κουφονήσια καθορίζεται σε ποσοστό 17%, 9% και 4%, από 24%, 13% και 6%, αντίστοιχα.


Άρθρο 55


Τροποποιείται το άρθρου 8 του ν. 4622/2019 ως εξής : "΄1. Οι Κυβερνητικές Επιτροπές συνιστώνται κατά περίπτωση με Π.Υ.Σ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο και ασκούν τις προβλεπόμενες από την πράξη σύστασής τους αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν στον χειρισμό συγκεκριμένων θεμάτων της κυβερνητικής πολιτικής, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση και συστηματική παρακολούθηση. Συγκροτούνται κατα περίπτωση από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ή/και Yφυπουργούς, από εκπροσώπους όλων των κομμάτων αναλογικά, δημοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και ιδιώτες εμπειρογνώμονες.

2. Με την ως άνω πράξη ή με άλλη Π.Υ.Σ. δύνανται κατά περίπτωση να καθορίζονται: (α) ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι αρμοδιότητες της Κυβερν