Υποψήφια Έβρου

Γκιώση Βάια

PHARMACIST-CONSULTANT

Λέγομαι Βάϊα Γκιώση και είμαι σύμβουλος κλινικών μελετών και αδειών φαρμάκων στη Φαρμακοβιομηχανία. Έχω υπηρετήσει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είμαι διπλωματούχος φαρμακοποιός από το ΑΠΘ, με μεταπτυχιακά στην Αγγλία (U. Bath: Msc, Mphil) και Ελλάδα (ΕΚΠΑ: PhD). Θέλω να συμβάλλω στην αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα μέσω των κλινικών μελετών.