Υποψήφια Καρδίτσας

Τσιαμούρα Θάλεια

Τελει΄όφοιτη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Η Θάλεια Τσιαμούρα γεννήθηκε στην Καρδίτσα, στο χωριό
Καρδιτσομαγούλα, όπου και μεγάλωσε. Είναι απόφοιτη του Παντείου
Πανεπιστημίου του Τμήματος της Κοινωνικής Πολιτικής (8,01) και αυτή
τη στιγμή πραγματοποεί Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οργάνωση και
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας με Κρατική
Υποτροφία. Το 2019 προσχώρησε στο ΜέΡΑ 25, αποτελώντας ένα από
τα ιδρυτικά μέλη της Νεολαίας του Κόμματος.
Παράλληλα εργάζεται όλα τα χρόνια των σπουδών της στον τομέα της
εστίασης και βρίσκεται σε θέση να καταλάβει τον αγώνα που καταβάλλουν
οι νέοι καθημερινα για την επιβίωση τους και θέλει να γίνει η φωνή τους,
διεκδικώντας το μέλλον που τόσα χρόνια μνημονίων τους στερείτε.Θεωρεί
ότι η κοινωνία μας έχει ανάγκη από νέες ευαισθητοποιημένες φωνές , οι
οποίες θα ανοίξουν επιτελούς τον δρόμο για την Ρήξη που τόσα χρόνια
έπρεπε να είχε συμβεί.