Ημερολόγιο - DiEM25

Ημερολόγιο

'Green Jobs' Collective meeting

Ημερομηνία: 10 Αυγ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Class Analysis Collective meeting

Ημερομηνία: 11 Αυγ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Treffen des lokalen Kollektivs

Ημερομηνία: 22 Αυγ
Τοποθεσία: Frankfurt am Main

Περισσότερες πληροφορίες

Netherlands-Regular Open Call (Online)

Ημερομηνία: 29 Αυγ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Activist Meeting

Ημερομηνία: 07 Σεπ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Treffen des lokalen Kollektivs

Ημερομηνία: 12 Σεπ
Τοποθεσία: Frankfurt am Main

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Policy Briefing

Ημερομηνία: 14 Σεπ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Onboarding Meeting for new members

Ημερομηνία: 21 Σεπ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Treffen des lokalen Kollektivs

Ημερομηνία: 26 Σεπ
Τοποθεσία: Frankfurt am Main

Περισσότερες πληροφορίες

Netherlands-Regular Open Call (Online)

Ημερομηνία: 26 Σεπ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Regular Monthly Meeting

Ημερομηνία: 27 Σεπ
Τοποθεσία: Vienna

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Campaigning Meeting

Ημερομηνία: 28 Σεπ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες

Monthly Activist Meeting

Ημερομηνία: 05 Οκτ
Τοποθεσία: Online

Περισσότερες πληροφορίες